Prospectus

nl en

Themadiscussie: Duurzaam bouwen

Course
2013-2014

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor tweedejaars studenten van het honours college traject Bèta en Life Science. Vast onderdeel.

Beschrijving

Meerdere discussieavonden over het thema duurzaam bouwen waarbij het thema vanuit verschillende disciplines zal worden bekeken, zoals ecologie, materiaalkunde en energievoorziening.

Onder voorbehoud de onderwerpen van de lezingen:
-Inleiding duurzaamheid: Industriële symbiose
-Duurzame bouwmaterialen: Geopolymeren uit vliegas als alternatief voor cement
-Recyclicity. Transforming buildings and cities into ecosystems door 2012 architecten
-Sustainability and Cradle-to-cradle. Wat betekent dat voor de relatie tussen universiteiten en het bedrijfsleven?
-Duurzame energiebronnen
-De keerzijde van het toepassen van zonne-energie

Aan deze module wordt ook een opdracht gekoppeld waar gedurende de periode van de lezingen en in de maand daarna wordt gewerkt. De studenten presenteren hun bevindingen aan elkaar.
Tevens wordt geprobeerd een excursie te organiseren.

Onderwijsvorm

Lezingen
Literatuur onderzoek

Literatuur

Wordt door deelnemers zelf gezocht.

Beoordeling

Studenten krijgen tussentijds terugkoppeling op de voortgang van hun opdracht. De schriftelijke verslaglegging en de mondelinge eindpresentatie over de opdracht wordt beoordeeld.

Rooster

De lezingen worden georganiseerd tijdens het faculteitsbreed voor keuzeonderwijs gereserveerde blokuur op maandagmiddagen tussen half 4 en 6.

Contact

honourscollege@edufwn.leidenuniv.nl
kleijn@cml.leidenuniv.nl