Prospectus

nl en

Persoonlijke effectiviteit

Course
2013-2014

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor tweedejaars studenten van het honours college traject Bèta en Life Science. Vast onderdeel.

Beschrijving

Voldoende intellect en kennis zijn in de universitaire wereld maar ook in je latere carrière noodzakelijke voorwaarden voor succes. Echter, het gaat niet om kennis, intellect en rationaliteit alleen. Een succesvolle carrière wordt mede bepaald door je additionele vaardigheden bij voorbeeld op het gebied van samenwerking, creativiteit maar ook overtuigingskracht. Kortom, je persoonlijke effectiviteit nu als student maar ook voor later in je toekomstige carrière.
De Honours College module ‘Persoonlijke Effectiviteit’ richt zich op het verwerven van zelfkennis en reflectie ingebed in het theoretische praktische kader van communicatie en presentatievaardigheden. Persoonlijke ontwikkeling door de inbreng van eigen persoonlijke ervaringen welke door de toepassing van het theoretische kader tot nieuwe inzichten en aanpak leidt. Communiceren en presenteren van binnenuit. Wat ervaar ik en hoe kom ik over als ik anderen probeer te overtuigen?

Deze module bestaat uit meerdere (avond)bijeenkomsten. De introductiebijeenkomst biedt een theoretisch kader over communicatiestijlen. Er wordt ingegaan op jouw persoonlijke communicatiestijl en je krijgt handreikingen voor het geven van feedback. Je maakt kennis met een intervisiemethode om een door een deelnemer ingebrachte persoonlijke vraag binnen een kleine groep gestructureerd te behandelen. In de laatste bijeenkomsten wordt geoefend met het geven van een goede mondelinge presentatie over een wetenschappelijk onderwerp.

Onderwijsvorm

Invullen persoonlijkheidstest
1 introductiebijeenkomst à 4 uren
2 intervisiebijeenkomsten à 2 uren
2 werkgroepen presentatievaardigheden à 2 uren

Literatuur

Iedere deelnemer ontvangt een handout met achtergrondinformatie

Beoordeling

Aan de eisen van deze module is voldaan bij actieve deelname aan alle bijeenkomsten plus uitvoeren en inleveren van de opdrachten.

Rooster

Bijeenkomst worden georganiseerd in de avond. Data worden later bekend gemaakt.

Contact

honourscollege@edufwn.leidenuniv.nl