Prospectus

nl en

Caleidoscoop

Course
2013-2014

Toegangseisen

Toegankelijk voor zowel tweede- als derdejaars studenten van het honours college traject Bèta en Life Science. Keuze onderdeel.

Beschrijving

Lezingenserie georganiseerd door ouderejaars HC studenten met onderwerpen uit alle bèta-medische disciplines. De lezingen vinden plaats op maandagen aan het einde van de middag. Voorbereiding op de lezingen en verdere verdieping vindt plaats aan de hand van literatuur.

Hieronder volgt de voorlopige lijst sprekers. De definitieve lijst en de data worden later bekend gemaakt

Natuurkunde:
Dr. M.J.A. de Dood – Quantum Optica
Prof.Dr.Ir. T.H. Oosterkamp – Surface physics

Biologie:
Prof.Dr. E. van der Meijden – Evolutionaire biologie
K.van Gelderen – ontwikkelingsgenetica

LST/MST:
Prof.Dr. H.J.M. de Groot – How photosynthesis inspires clean solar fuel
Prof.Dr. G.J. Kroes en Dr. M.F. Somers – Theoretical chemistry

Wiskunde:
Dr. R.M.H. Merks – Biomodeling and biosystems
Prof.dr.K.J.Batenburg

Informatica:
mevr. Dr. H.C.M. Kleijn
Dr. A.J.Knobbe – Data mining

LUMC:
Prof.dr.F.W.Jansen – Surgical innovations

BFW:
Prof. Dr. A.P. IJzerman
mevr. Dr. E.C.M. de Lange – pharmacologie

Geologie:
Prof.dr. J.R.Wijbrans

Deelnemers aan caleidoscoop zijn bij minimaal 10 lezingen aanwezig en bereiden zich voor aan de hand van door de spreker aangereikte literatuur.
Iedere deelnemer treedt een keer op als voorzitter. De voorzitter introduceert de gastspreker en leidt de discussie. Eventueel kan de voorzitter daartoe vooraf even contact opnemen met de spreker. De voorzitter heeft vooraf enkele vragen bedacht waarmee, indien nodig, de discussie op gang gebracht kan worden. Indien er meer deelnemers zijn dan aantal lezingen is er sprake van duovoorzitterschap en verdelen beide voorzitters de taak.

Iedere student schrijft over twee onderwerpen een kort verslag (max 2 A4 per verslag) aan de hand van de lezing plus de aangereikte literatuur. Dit moeten onderwerpen zijn van andere disciplines dan de opleiding(en) die je zelf studeert. Uit het verslag moet blijken dat de deelnemer dit onderwerp begrijpt. De verslagen moeten voldoen aan de volgende criteria:
-het verslag geeft een goed beeld van het gepresenteerde onderzoek
-de inhoudelijke feiten kloppen
-het verslag is helder geschreven, goed leesbaar met een duidelijke structuur

Iedere student beoordeelt tevens twee verslagen die zijn geschreven over een onderwerp gerelateerd aan de eigen opleiding en geeft de schrijver feedback.

Onderwijsvorm

Voorbereiden van onderwerpen door lezen literatuur
Interactieve lezingen
Fungeren als voorzitter
Schrijven 2 verslagen over presentatie
Beoordelen verslag medestudenten

Literatuur

Wordt door sprekers beschikbaar gesteld.

Beoordeling

-Aanwezigheid bij minimaal 10 van de 12 lezingen.
-Voorbereiding op de lezingen aan de hand van vooraf aangegeven literatuur.
-2 x kort verslag (max 2 A4) over lezing plus literatuur.
-Beoordeling van 2 verslagen van medestudenten.

Eindbeoordeling is door docenten. De beoordelingsnorm is onvoldoende/voldoende.

Rooster

De lezingen worden georganiseerd tijdens het faculteitsbreed voor keuzeonderwijs gereserveerde blokuur op maandagmiddagen. Start 16 uur tot uiterlijk 18 uur.

16 september | collegezaal 6 | Dr. R.M.H. Merks
23 september | Havingazaal | Dr. M.J.A. de Dood
30 september | collegezaal 6 | Prof.Dr. E. van der Meijden
7 oktober | collegezaal 6 | Prof.Dr. G.J. Kroes en Dr. M.F. Somers
14 oktober | collegezaal 6 | Prof.dr. F.W.Jansen
28 oktober | collegezaal 6 | Prof dr. J. Wijbrans
4 november | collegezaal 7 | Prof.dr. A.P. IJzerman
11 november | collegezaal 6 | Prof.Dr. H.J.M. de Groot
18 november | L144 | Prof.dr. G.J. Kroes en Dr. M.F. Somers
25 november | collegezaal 6 | Prof.dr.K.J.Batenburg
2 december | collegezaal 7 | mevr. Dr. E.C.M. de Lange
9 december | collegezaal 6 | K.van Gelderen
16 december | collegezaal 7 | Prof.dr.ir. T.H. Oosterkamp

Contact

honourscollege@edufwn.leidenuniv.nl