Prospectus

nl en

Dubbele bachelor programma's

Course
2013-2014

Toegangseisen

Voor studenten die vanaf aanvang hebben gekozen voor het volgen van twee of meer bacheloropleidingen.

Beschrijving

Studenten van de bacheloropleidingen Natuurkunde, Sterrenkunde, Wiskunde en Informatica kunnen twee studies combineren. Hiertoe zijn programma’s vastgelegd in de OER. Van de tweede studie mogen maximaal 25 EC aan niveau 200-300-400 vakken meetellen voor het honours college. Afspraken worden gemaakt over het algemene, verplichte deel van het traject.

Beoordeling

De combinatie Ba Natuurkunde + Ba Sterrenkunde (totaal 214EC) + 5 EC aan verbredende HC activiteiten moet in 3 jaren zijn afgerond.

De overige dubbele bachelor combinaties tussen Natuurkunde, Wiskunde, Informatica en Sterrenkunde mogen afhankelijk van de totale studielast over een langere periode worden uitgesmeerd. Minimaal 5EC aan verbredende honours college activiteiten is verplicht. Vuistregel is dat de studieduur 4 jaren mag zijn indien de studielast van de dubbele bachelor combinatie plus verbredende HC activiteiten in totaal 270EC is.

Rooster

Volgens rooster opleidingen

Contact

Studieadviseurs opleidingen
Over honours college: honourscollege@edufwn.leidenuniv.nl