Prospectus

nl en

Tinbergenlezing

Course
2013-2014

Beschikbaarheid

Dit vak is een keuzevak, maar alleen na selectie. Het vak is ook toegankelijk voor niet HC studenten van faculteit W&N.

Beschrijving

Jaarlijks wordt aan de faculteit W&N de zogenaamde Tinbergenlezing georganiseerd. Nobelprijswinnaar Niko Tinbergen heeft een cruciale rol gespeeld bij de ontwikkeling van de ethologie – de objectivistische studie van diergedrag. Lees meer over deze begenadigd wetenschapper op deze website

Ieder jaar wordt een internationaal bekende wetenschapper op het gebied van de moderne gedragsbiologie uitgenodigd voor het geven van een publiekslezing.
Een beperkt aantal studenten krijgt de gelegenheid om in gesprek te gaan met de gastspreker. Ter voorbereiding hierop lezen de deelnemers het boek van de spreker en vindt een werkgroepbijeenkomst plaats onder leiding van de hoogleraar wetenschapscommunicatie en de wetenschappelijk directeur van het Instituut Biologie.

Onderwijsvorm

Lezen boek
Werkgroep
Bijwonen lezing
Discussiebijeenkomst met gastspreker

Literatuur

Boek van de gastspreker die dit jaar de Niko Tinbergen lezing zal houden. Het boek wordt verstrekt door de faculteit.

Beoordeling

Wordt nader bekend.

Rooster

Voorjaar 2014. Precieze data worden later bekend gemaakt.

Contact

assessor@science.leidenuniv.nl