Prospectus

nl en

Vakdidactisch Ontwerponderzoek

Course
2013-2014

Toegangseisen

Allen toegankelijk voor studenten van de lerarenopleiding.

Leerdoelen

De student verdiept zich inhoudelijk (theoretisch en praktisch) in een aspect van het eigen vakonderwijs en verwerft hierdoor extra expertise op vakdidactisch gebied.
De student is in staat een onderwerp uit de eigen onderwijspraktijk systematisch te beschouwen, naar aanleiding daarvan onderwijsmateriaal te ontwerpen en te evalueren en op die manier planmatig aan de eigen ontwikkeling als docent te werken.

Beschrijving

Elke student heeft al onderzoekservaring vanwege het doctoraal- of masteronderzoek, maar deze heeft veelal geen betrekking op de didactiek van het schoolvak in de context van het voortgezet onderwijs. Naar aanleiding van thema’s binnen de vakdidactiek wordt een onderwerp gekozen voor het ontwerponderzoek. Op basis van literatuur worden ontwerpcriteria geformuleerd en wordt onderwijsmateriaal gemaakt. Dit materiaal wordt op een systematische wijze geanalyseerd. Studenten wordt geadviseerd een koppeling te maken met het lesmateriaal dat ontworpen wordt voor de eindopdracht bij vakdidactiek2 en hun vakdidactisch ontwerponderzoek. Een student werkt bij voorkeur samen met een of enkele collega-studenten aan het vakdidactisch ontwerponderzoek. Het vakdidactisch ontwerponderzoek wordt op basis van een goedgekeurd plan systematisch uitgevoerd. Tussentijds wordt feedback gegeven op het plan, de ontwerpcriteria en onderwijsmateriaal, onderzoeksinstrumenten, resultaten en de opzet voor het eindverslag. De begeleiding wordt gegeven door de vakdidacticus en een onderzoeker.

Toetsing

Verslag van ontwerponderzoek (maximaal 5000 woorden, exclusief referenties en bijlagen).

Literatuur

  • Oost, H., & Markenhof, A. (2002). Een onderzoek voorbereiden. Baarn: HB Uitgevers.

  • Plomp, T. (2009). Educational design research: An introduction. In T. Plomp & N. Nieveen (Eds.), An introduction to educational design research. Enschede: The Netherlands: Netherlands Institute for Curriculum Development. http://www.slo.nl/downloads/2009/Introduction_20to_20education_20design_20research.pdf.

  • Berg, E. van den, Kouwenhoven, K. (2008). Ontwerponderzoek in vogelvlucht. Velon: tijdschrift voor lerarenopleiders, 29(4), 20-26.