Prospectus

nl en

Recent Satirical Novels on Dutch Society

Course
2013-2014

Toegangseisen

BA-Nederlandkunde/Dutch Studies of een vergelijkbaar buitenlands programma, BA-Nederlandse taal en cultuur.

Beschrijving

Wie een vreemde cultuur wil leren kennen kan veel leren van teksten met satirische elementen. Daarin worden gewoonten en houdingen van bevolkingsgroepen beschreven die door de auteur worden bekritiseerd. De vraag die centraal staat bij het college is: wat wordt er in het boek belachelijk gemaakt en wat zegt die spot over de schrijver?
De volgende zes vrij recente romans komen aan bod:

Willem Frederik Hermans, Uit talloos veel miljoenen (1981)
P. F. Thomése, Vladiwostok! (2007)
Robert Vuijsje, Alleen maar nette mensen (2008)
Herman Koch, Het diner (2009)
Renate Dorrestein, De leesclub (2010)
Naima El Bezaz, Vinexvrouwen (2010)

Het college wordt afgerond met een nota waarin de student(en) een overzicht geven van de ontvangst van een behandelde tekst in de literaire kritiek om na te gaan of de elementen die in het college naar voren kwamen ook terug te vinden zijn in de gedrukte reacties op het boek.

Omdat het college zich in de eerste plaats op studenten die BA-Dutch Studies hebben afgerond, is er om de twee weken een bijeenkomst – in de tussentijd kunnen de buitenlandse studenten het te bespreken boek lezen en hun reacties op papier zetten.
(N.B.: het college is wel toegankelijk voor Nederlandse moedertaalsprekers, maar van hen wordt dan wel een aanvullende inzet verwacht.)

Leerdoelen

  • kennis van de Nederlandse samenleving door middel van analyse van recente Nederlandse romans

  • het houden van een referaat

  • het schrijven van een nota over de receptie van één van de in college besproken romans.

Rooster

Maandag van 11 tot 13 uur. Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Werkcollege en zelfstandige studie

Studielast

Deze cursus kent een totale studielast van 280 uur. * uren die aan het volgen van college worden besteed: 20 * tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur: 180 * tijd voor het voor het schrijven van een werkstuk (inclusief voorwerk): 80 ### Toetsing

Werkstuk (100%). Bij een onvoldoende voor de afsluitende werkgroepsscriptie bestaat de mogelijkheid om binnen twee weken een herziene versie in te leveren.

Blackboard

Er is geen blackboardcursus aanwezig.

Literatuur

Primaire literatuur:

  • Willem Frederik Hermans, Uit talloos veel miljoenen (1981)

  • P. F. Thomése, Vladiwostok! (2007)

  • Robert Vuijsje, Alleen maar nette mensen (2008)

  • Herman Koch, Het diner (2009)

  • Renate Dorrestein, De leesclub (2010)

  • Naima El Bezaz, Vinexvrouwen (2010)

Secundaire literatuur:
Wordt op het eerste college bekendgemaakt.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of mail: dutchstudies@hum.leidenuniv.nl.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

N.v.t.

Contact

Secretariaat Neerlandistiek/Dutch Studies, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: dutchstudies@hum.leidenuniv.nl.
Studiecoördinator: Mw I. Zagar, P.N. van Eyckhof 3, kamer 305b.