Prospectus

nl en

Ontwikkelingsvraagstukken in de Internationale Politiek

Course
2014-2015

Omschrijving

Doel: 1. Kennis over en inzicht in kernbegrippen en benaderingen aangaande ontwikkelingsvraagstukken en ontwikkelingsbeleid in nationaal en internationaal verband.
Doel: 2. Het duidelijk en op wetenschappelijke wijze schriftelijk presenteren van een analyse over een casus (landenstudie).
Doel: 3. Oordeelsvorming en toepassing van begrippen en benaderingen op ontwikkelingsvraagstukken en beleid.

Inhoud: Ontwikkelingsvraagstukken staan hoog op de internationale agenda. Maar wat is ontwikkeling en hoe kan dit worden bereikt? Dit vak biedt een overzicht van debatten over het concept ontwikkeling, ontwikkelingstheorieën en ontwikkelingsbeleid. Er wordt aandacht besteed aan kernthema’s in ontwikkeling, inclusief de relatie tussen ontwikkeling en democratie, veiligheid en de ‘good governance’ agenda. Het vak biedt eveneens een kennismaking met verschillende benaderingen in ontwikkelingssamenwerking en het debat over de effectiviteit van hulp.

Onderwijsvormen

hoorcollege en werkgroepen

Studiematerialen

A. Greig et al 2007. Challenging Global Inequality: Development theory and practice in the 21st century. Pallgrave Macmillan, Basingstoke and New York

Toetsing

Schriftelijk tentamen: 70 %
Essay: 20 %
Participatie in de werkgroepen: 10 %

Eerste mogelijkheid schriftelijk tentamen
Donderdag 18 december 2014, 13.00-16.00 in het USC (Universitair Sport Centrum)

Tweede mogelijkheid schriftelijk tentamen
Woensdag 21 januari 2015, 13.00-16.00 in het USC

Aanmelden tentamen

Het is verplicht om je voor ieder tentamen in uSis aan te melden. Dit kan vanaf 100 tot uiterlijk 10 kalenderdagen voorafgaand aan het tentamen. Lees meer

Rooster

Hoorcollege
Woensdag 29 oktober t/m 10 december, 11.00-13.00 uur in 1A20

Werkgroepen
Werkgroep 1: Donderdag 30 oktober t/m 11 december, 9.00-11.00 uur in 1A37
Werkgroep 2: Donderdag 30 oktober t/m 11 december, 9.00-11.00 uur in 1A11 (behalve 13, 20 nov in 0A28,4, 11 dec in 5A23)
Werkgroep 3: Donderdag 30 oktober t/m 11 december, 11.00-13.00 uur in 1A37
Werkgroep 4: Donderdag 30 oktober t/m 11 december, 11.00-13.00 uur in 1A11 (13, 20 nov in 5A42, 4, 11 dec in 5A23)
Werkgroep 5: Donderdag 30 oktober t/m 11 december, 15.00-17.00 uur in 1A22
Werkgroep 6: Donderdag 30 oktober t/m 11 december, 15.00-17.00 uur in 5A37

Docenten

Hoorcolleges
Dr O. van Cranenburgh
Kamer 5B05, toestel 3397
cranen@fsw.leidenuniv.nl

Werkgroepen
Mw A. Duut van Goor MSc
Mw F. Fliervoet MSc