Due to the Corona Virus the information regarding study and examination for semester 2 (block 3 and 4) is not up-to-date. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

Material studies in Dutch archaeology

Course
2014-2015

Aanwezigheid verplicht

Ja.

Toelatingseis

Propedeuse Archeologie behaald.

Beschrijving

Deze cursus behandelt in een tweejarige cyclus archeologisch vondstmateriaal uit alle perioden van de archeologie van Noordwest-Europa: van vuistbijl tot baardman kruik.
Tijdens practica worden vondsten beschreven, gedetermineerd en getekend. De nadruk ligt op het herkennen van de belangrijkste vormen en de systematiek van het beschrijven van vondstmateriaal.

Leerdoelen

  • Kennis van de belangrijkste vormen van materiële cultuur van de vroege prehistorie tot de late middeleeuwen;

  • Basisvaardigheden in het beschrijven, determineren en tekenen van vondstmateriaal.

Ects verdeling

De studielast zal als volgt verdeeld worden:

  • 28 uur practicum;

  • 280 pagina’s literatuur;

  • Opdrachten.

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

Practicum.

Toetsvorm

  • Schriftelijk tentamen;

  • Zelfstandige opdrachten.

Toetsvorm deadline

Alle toetsvorm deadlines (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Literatuur

Nader op te geven.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met dr. A. Verpoorte.