Prospectus

nl en

Premoderne Chinese geschiedenis

Course
2014-2015

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

De Chinese geschiedenis is buitengewoon omvangrijk in tijd, ruimte en het aantal betrokken mensen. Al rond het jaar 2 n.Chr. woonden er meer dan 60 miljoen mensen en inmiddels zijn het er veel meer dan een miljard. In dit college bieden wij een allereerste inleiding tot de rijke en gevarieerde geschiedenis vanaf het moment dat wij informatie hebben (ongeveer 1200 v.Chr.) tot het einde van het Chinese keizerrijk (in 1911).

Studielast

Totaal: 5 EC dus 140 uur.

 • colleges voorbereiden: 48 uur (12 × 4 uur)

 • colleges bijwonen: 24 uur (12 × 2 uur)

 • colleges uitwerken: 12 uur (12 × 1 uur)

 • toetsen leren: 16 uur

 • schrijfopdracht maken: 40 uur

Leerdoelen

 • feitelijke kennismaking met de geschiedenis van China

 • eerste inzicht in de analyse van geschiedenis

 • ontwikkeling van academische schrijfvaardigheid

Rooster

Maandag van 13-15 uur
Zie het collegerooster op de website van Chinastudies voor dag, tijd en locatie.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing

De toetsing bij dit college bestaat uit twee onderdelen:

 • schriftelijk tentamen (90%)

 • schriftelijk werkstuk (10%)

Het onderdeel “tentamen” bestaat uit een tussentoets (20%) en een eindtoets (80%), waarbij op de eindtoets een voldoende (5,5 of hoger) moet worden gehaald om het onderdeel “tentamen” te halen. Studenten met een onvoldoende (5,49 of lager) op de eindtoets of een onvoldoende als gewogen gemiddelde van tussentoets en eindtoets hebben recht op een herkansing over het geheel (100%).

Het onderdeel “werkstuk” bestaat uit een korte schrijfopdracht met de mogelijkheid tot een herkansing wanneer bij de eerste poging een onvoldoende wordt gehaald.

Het eindcijfer van dit college is het gewogen gemiddelde van beide toetsonderdelen.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor informatievoorziening, het plaatsen van powerpoints e.d.

Literatuur

 • Barend J. ter Haar, Het Hemels Mandaat: De geschiedenis van het Chinese Keizerrijk , AUP, Amsterdam, 2009.
  Of een latere editie. De Studievereniging Sinologie (www.svsleiden.nl) kan eventueel helpen bij de aanschaf van dit boek.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dr. P. van Els