Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Modern Chinees IIb: verstaan en spreken

Course
2014-2015

Toegangseisen

BA1-college Modern Chinees I

Beschrijving

Dit college is gericht op het vergroten van de spreek- en luistervaardigheid. Voertaal is Engels en Mandarijn.

Studielast

(3 ECTS eerste semester + 5 ECTS tweede semester =) 8 ECTS * 28u = 224 uur

 • totale studielast: 5 ECTS*28 = 140 uur

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 26 uur (2 uur/week)

 • tijd voor het voorbereiden van de colleges: 52 uur (4 uur/week)

 • tijd voor het voorbereiden van mondelinge presentatie: 8 uur

 • tijd om nieuwe woorden en grammatica’s te leren: 44 uur (3-4 uur/week)

 • tijd voor het voorbereiden van het slottentamen: 10 uur

Leerdoelen

 • Het vermogen om aan het einde van het tweede semester gesprekken over alledaagse onderwerpen in het Chinees te kunnen houden.

Rooster

Eerste en tweede semester, twee contacturen per week. Zie het collegerooster voor tijdstip en locatie.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

 • Class oral assignment 15%
  • Class listening test and preparation 30%
  • Slottentamen aan het einde van het semester 55% (luistertoets 15%, mondeling 40%)

Het eindcijfer van het semester is het gewogen gemiddelde van de drie hierboven genoemde onderdelen. Studenten met een onvoldoende (5,49 en lager) op het slottentamen hebben recht op een herkansing. Bij de herkansing moet je beide onderdelen herkansen, het is niet mogelijk alleen luistervaardigheid of alleen spreekvaardigheid te herkansen.
Een onvoldoende eindcijfer voor Modern Chinees IIa: spreken en verstaan kan worden gecompenseerd met een voldoende eindcijfer voor Modern Chinees IIb: spreken en verstaan, waarbij het gemiddelde van beide cijfers minstens een 6,0 dient te zijn.

Blackboard

Ja, zie Blackboard.

Literatuur

Eerste semester

 • H.G. Jin, Crossing Paths, Cheng & Tsui Company (2003).

Tweede semester

 • Syllabus: C. Lin, Y.Z. Zhang and A. Keijser, Intermediate spoken Mandarin, Leiden: Sinologisch Instituut (2010). De syllabus is online verkrijgbaar.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Mrs. Wang Ying-Ting MA