Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Klassiek Chinees 2b

Course
2014-2015

Toegangseisen

BA1-college Premodern Chinees I

Beschrijving

Dit college is een verdere kennismaking met het Klassiek Chinees, de taal waarin Chinese ambtenaren, filosofen, schrijvers, dichters en geleerden eeuwenlang hebben geschreven. Het college bestaat uit het lezen, analyseren en vertalen van Klassiek Chinese teksten van uiteenlopende genres en periodes. Hierbij wordt de karakterkennis verder opgebouwd en de kennis van de basisgrammatica afgerond. Verder wordt er geoefend in het zelfstandig opzoeken van karakters in woordenboeken.

Studielast

(3 ECTS per semester), totaal circa 84 uur per semester (3 EC x 28 uur)

  • 28 contacturen (14 weken x 2 uur per week)

  • 42 uur voorbereiding (14 weken x 3 uur per week)

  • 14 uur tentamen en tentamenvoorbereiding

Leerdoelen

  • kunnen vertalen (van Klassiek Chinees naar Nederlands) van teksten uit verschillende historische periodes en literaire genres

  • kunnen gebruiken van Chinees-Engelse woordenboeken

  • opbouwen van kennis op het gebied van de traditionele Chinese geschiedenis, literatuur en cultuur

Rooster

Zie het rooster op de opleidingswebsite Chinastudies.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Een schriftelijk tentamen (tussentoets 20%, eindtoets 80%, herkansing over het geheel 100%).
Het eindcijfer voor Klassiek Chinees 2b dient voldoende te zijn. Het is niet mogelijk een onvoldoende eindcijfer voor Klassiek Chinees 2b te compenseren met Klassiek Chinees 2a.

Blackboard

Ja. Zie Blackboard

Literatuur

  • verplicht: Paul van Els: Van orakelbot tot weblog 2, Leiden University Press 2011

  • aanbevolen: Shih-chiu Liang. 1993. Far East Chinese-English dictionary. Taipei: the Far East Book Co.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Kijk op de Blackboardsite voor meer informatie.