Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Chinese Wereldbeelden: Gedachtegoed

Course
2014-2015

Toegangseisen

BA-1 college Filosofie en Religie van China

Beschrijving

In het eerstejaars college “Filosofie en religie van China” hebben we de meest invloedrijke denkers uit de geschiedenis van de Chinese filosofie beschouwd in hun historische context. Dit tweedejaars college bouwt hierop voort, door eerder behandelde stof te verdiepen en nieuwe stof aan te dragen. De lessen zijn wederom chronologisch van opzet. Voor deze aanpak, in plaats van bijvoorbeeld een thematische opbouw, is gekozen omdat latere denkbeelden vaak stoelen op eerdere en, meer algemeen, omdat specialisering in het Chinese denken gedijt bij een stevig historisch bewustzijn. Primaire teksten, de filosofische geschriften (in vertaling), zijn het uitgangspunt. Secundaire teksten, artikelen door hedendaagse wetenschappers, zijn evenzeer van belang. Ze tonen verschillende benaderingen van die primaire teksten.

Leerdoelen

  • kritische omgang met de Chinese filosofische tradities, hun “heilige boeken” en hun invloed op de Chinese cultuur

  • inzicht in de hedendaagse relevantie van Chinese filosofische tradities, en de verschillen met Westerse filosofische tradities

  • inzicht in de wetenschappelijke benadering van Chinese filosofische tradities

  • verdere ontwikkeling van academische schrijfvaardigheid

Rooster

Zie het collegerooster op de website van Chinastudies voor dag, tijd en locatie.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

  • actieve deelname: 10%

  • korte schrijfopdrachten: 10%

  • referaat: 30%

  • werkstuk: 50%

  • Het werkstuk moet voldoende (5,5 of hoger) zijn om dit college te halen.

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de verschillende deelopdrachten. Het werkstuk mag worden herkanst als de student op de eerste versie een onvoldoende (5,49 of lager) heeft gehaald.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt om informatie over het collegerooster, de schrijfopdrachten, literatuur etc. bekend te maken: Blackboard

Literatuur

Karel van der Leeuw, Het Chinese denken (Leiden, Chilin 2011)
Overige literatuur wordt via Blackboard bekend gemaakt

Aanmelden

Aanmelden via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dr. P. van Els.