Prospectus

nl en

Chinese films en het maatschappelijk debat

Course
2014-2015

Toegangseisen

BA2 Chinese letterkunde: proza en film of BA2 Chinese letterkunde: theater en poëzie hebben afgerond.

Beschrijving

Bij dit college analyseren we Chineestalige films die rond het moment van hun verschijnen veel reacties en discussie uit de samenleving hebben opgeroepen. Denk hierbij aan een film als Aftershock (Tangshan da dizhen, r: Feng Xiaogang 2010), over de nasleep van de Tangshan-aardbeving in 1976, of aan City of Sadness (Beiqing chengshi, r: Hou Hsiao-hsien 1989), de eerste Taiwanese film over het 2.28 Incident uit 1947.

Leerdoelen

  • Grondige bestudering van de moderne Chinese film

  • Inzicht in de wetenschappelijke benadering van (Chinese) film

  • Verdere ontwikkeling van academische spreekvaardigheid (debat, referaat) en schrijfvaardigheid

Rooster

Zie het rooster op de opleidingswebsite Chinastudies voor actuele lestijden.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege (focus)

Toetsing

  • Korte schrijfopdrachten: voor 25% van het eindcijfer

  • Referaat: 25%

  • Opzet werkstuk met voorlopige bronnenlijst: 10%

  • Werkstuk: 40% van het eindcijfer

  • Het werkstuk moet voldoende (5,5 of hoger) zijn om het vak te halen

Het eindcijfer is het gewogen gemiddelde van de verschillende deelopdrachten. Het werkstuk moet voldoende (5,5 of hoger) zijn om het vak te halen. Het werkstuk mag worden herkanst als de student op de eerste versie een onvoldoende (5,49 of lager) heeft gehaald.

Blackboard

Het college maakt gebruik van Blackboard pagina
voor aankondigingen, de syllabus, beschikbaarstelling van aanvullende course documents, enz

Literatuur

Via de EAL.

Aanmelden

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook ‘Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens’ voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Anne Sytske Keijser