Prospectus

nl en

Romaanse taalkunde

Course
2014-2015

Toegangseisen

Erfenis van Trajanus, Inleiding taalwetenschap, of vergelijkbaar college inleiding taalkunde.

Beschrijving

Het college biedt een viertal jaarlijks wisselende topics uit de taalkunde van de Romaanse talen. Deze topics beslaan zowel synchrone als diachronie aspecten van vergelijkend taalkundig onderzoek over de Romaanse talen op het gebied van de fonologie, de morfologie, de syntaxis en de semantiek. Tijdens het college wordt van de studenten een actieve inbreng verwacht.

Leerdoelen

  • De student heeft inzicht in de wetenschappelijke argumenten en discussies die gevoerd zijn romdom welomschreven problemen van de Romaanse taalkunde.

  • De student is in staat deze argumenten en taalkundige redeneringen te reproduceren en kritisch met elkaar te vergelijken.

  • De student heeft op secundaire wijze kennis verworven over de wetenschappelijke basisliteratuur rondom deze taalkundige problemen.

Rooster

Italiaans: Collegerooster
Frans: Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

  • Totale studielast:140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Zelfstudie: 110 uur

  • Toetsing: 4 uur

Toetsing

Twee schriftelijke deeltentamens met gesloten/open vragen (50%+50%)
Herkansing: schriftelijk tentamen (100%)

Blackboard

Ja

Literatuur

Syllabus via Blackboard

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

prof. dr. J.E.C.V. Rooryck
mw. dr.I. Franco