Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Histoire & Civilisation II

Course
2014-2015

Toegangseisen

Geen

Beschrijving

Inleidend college over verschillende aspecten (geografie, instellingen, bevolking, politiek, onderwijs, media) van het hedendaagse Frankrijk. Tijdens het college wordt steeds ingegaan op de Franse actualiteit.

Leerdoelen

Het verwerven van kennis over het moderne Frankrijk, d.m.v. een (indien mogelijk contrastieve) analyse van bepaalde verschijnselen in de Franse maatschappij, het ontwikkelen van academische vaardigheden door middel van bibliografisch onderzoek, mondelinge presentaties en het redigeren van een werkstuk.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege, werkcollege

Studielast

Totale studielast:140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Zelfstudie: 112 uur

  • Toetsing: 2 uur

Toetsing

Hoofdvak en keuzevak : 70% schriftelijk tentamen, 30% mondelinge presentatie en werkstuk

Herkansing: 70% schriftelijk tentamen, 30% werkstuk

Blackboard

Ja

Literatuur

  • Laurence Duboys Fresney Atlas des Français , aujourd’hui, Autrement, 2006
    Collection ‘Atlas Monde’, ISBN 2746708256

  • Syllabus: Des 30 Glorieuses aux 20 Piteuses

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.
Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Dhr. Drs. N. v.d. Toorn