Prospectus

nl en

Het Italië van pausen, keizers en steden (cultuurkunde)

Course
2014-2015

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

In dit college Cultuurkunde wordt een overzicht gegeven van de Italiaanse geschiedenis vanaf de vroege Middeleeuwen tot en met de Renaissance. Tevens wordt aandacht geschonken aan de belangrijkste culturele en sociale aspecten van deze periode. De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen: het einde van het Westromeinse Rijk en de territoriale eenheid van Italië; de invasie van de Longobarden; de verhouding tussen de Paus en de Keizer (9e-11e eeuw); de investituurstrijd; het ontstaan van de stadstaten; het conflict tussen de stadstaten en de Keizer; de guelfi en de ghibellini; de ontwikkelingen in Zuid-Italië (overheersing van Byzantijnen, Arabieren, Normandiërs, Fransen, Spanjaarden); het ontstaan van de Signoria; de vorstendommen in de Po-vlakte.

Leerdoelen

Kennis van de grote lijnen van de Italiaanse geschiedenis vanaf de Middeleeuwen tot en met de Renaissance, opdat de studenten in staat zijn om de belangrijkste literaire werken uit deze periode, die tijdens de literatuurcolleges worden behandeld, te plaatsen in hun historische context.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege en zelfstandige literatuurstudie.

Studielast

  • Totale studielast:140 uur

  • Colleges: 14 uur

  • Zelfstudie: 124 uur

  • Toetsing: 2 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen met korte open vragen.
Herkansing: Schriftelijk tentamen met korte open vragen.

Blackboard

Literatuur

Inleidende Literatuur

  • G. Holmes (edited by), The Oxford illustrated history of Italy, Oxford University press, 2001

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Bij de docent:
M.J. Otten-Heijkant

Opmerkingen