Prospectus

nl en

Moderne Italiaanse letterkunde

Course
2014-2015

Toegangseisen

Beschrijving

Tijdens het college zullen aan de hand van een reader de belangrijkste stromingen van de 20e eeuw worden behandeld: Modernisme, Ermetismo, Neorealisme, Postmodernisme. Tevens zullen diverse fragmenten uit het werk van enkele representatieve auteurs (Svevo, Pirandello, Montale, Pavese, Bassani, Pasolini, G.Tomasi di Lampedusa, Calvino, Tabucchi, Maraini, Baricco) worden gelezen en voorzien van commentaar. De studenten zullen ook leren om een analyse te maken van gedichten en narratieve teksten.

Leerdoelen

Het verwerven van kennis omtrent de verschillende culturele stromingen van de 20e eeuw. Inzicht in de cultuur-historische context van enkele representatieve teksten van auteurs die behoren tot de Italiaanse literaire canon van de 20e eeuw. Praktijkervaring opdoen met het zelfstandig analyseren van literaire teksten in poëzie en proza.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege en zelfstandige literatuurstudie

Studielast

  • Totale studielast:140 uur

  • Colleges: 14 uur

  • Zelfstudie: 124 uur

  • Toetsing: 2 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen
Herkansing: Schriftelijk tentamen

Blackboard

Literatuur

  • Bart van den Bossche & Franco Musarra (red.), Italiaanse literatuur na 1900, deel 2: 1945-2000, Leuven, Peeters, 2004. N.B. Alleen deel 2!!!

  • Reader

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Mw.Dr. M.J.J.P. Otten-Heijkant