Prospectus

nl en

Traduzione italiano - olandese (Corso monografico)

Course
2014-2015

Toegangseisen

Beheersing van het geschreven en gesproken Italiaans op niveau B1.

Beschrijving

Doel van dit college is de student vertrouwd te maken met de praktijk van de literaire vertaling, en met een aantal belangrijke vertaalstrategieën die daarbij kunnen worden toegepast. Om dit doel te bereiken, wordt allereerst een aantal literaire Italiaanse teksten naar het Nederlands vertaald. Verder worden enige bestaande vertalingen van ervaren vertalers geanalyseerd. En ten slotte wordt ook gericht gewerkt aan de verrijking van de Italiaanse woordenschat.

Leerdoelen

Zie de beschrijving van de cursus.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Studielast

  • Totale studielast: 140 uur

  • Colleges: 26 uur

  • Zelfstudie: 112 uur

  • Toetsing: 2 uur

Toetsing

Opdrachten tijdens college en schriftelijk tentamen (100%)

Herkansing: Schriftelijk tentamen (100%)

Blackboard

N.V.T.

Literatuur

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

dr. P.A.W. van Heck

Opmerkingen

Geen.