Prospectus

nl en

Italiaans: Italiano I (Taalvaardigheid keuzevak voor niet hoofvakstudenten Italiaans)

Course
2014-2015

Toegangseisen

Beschrijving

Bij het taalvaardigheidsonderwijs wordt aandacht besteed aan de volgende vaardigheden: luisteren, spreken en lezen. De grammatica is hierbij de centrale pijler. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan de systematische opbouw en uitbreiding van een basiswoordenschat.

Leerdoelen

In termen van het Europees referentiekader taalvaardigheid beoogt de cursus aan het einde van het blok de volgende doelen, uitgesplitst naar de genoemde aspecten, te bereiken:
Luisteren: A2
Lezen: A2
Gesproken interactie: A1
Gesproken productie: A1/A2
Geschreven productie: – Voor een gedetailleerde beschrijving zie Blackboard.
Aan het einde van de cyclus is de student in staat om luister-, lees-, en spreekopdrachten uit te voeren op een niveau dat overeenkomt met het niveau van de gestelde doelen binnen het Europees referentiekader.

Rooster

Zie het rooster op de website van de opleiding.

Onderwijsvorm

Het geleide leerproces voltrekt zich middels werkcolleges waarbij op basis van thematisch geordende hoofdstukken individuele opdrachten en groepsopdrachten worden uitgevoerd.
Het gaat hierbij om wekelijks 2 uur college en een behoorlijk aantal uren zelfstudie.

Toetsing

Beoordeling/samenstelling van het eindcijfer:
Luisteren (30% van het cijfer): A2
Lezen (25% van het cijfer): A2
Vocabulaire (25% van het cijfer): minimum correct 75%
Grammatica (20% van het cijfer): minimum correct 75%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door

  • bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers;

  • aanvullende eisen: twee van de vier deelcijfers onvoldoende (minimaal 5,0) zijn toegestaan, mits het gemiddelde eindcijfer van de module voldoende is. Alle deelcijfers komen te vervallen aan het einde van het academisch jaar.

Herkansing:
Luisteren (30% van het cijfer): A2
Lezen (25% van het cijfer): A2
Vocabulaire (25% van het cijfer): minimum correct 75%
Grammatica (20% van het cijfer): minimum correct 75%

Het eindcijfer voor de herkansing van de cursus komt tot stand door

  • bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers;

  • aanvullende eisen: twee van de vier deelcijfers onvoldoende (minimaal 5,0) zijn toegestaan, mits het gemiddelde eindcijfer van de module voldoende is. Alle deelcijfers komen te vervallen aan het einde van het academisch jaar.

Blackboard

Voor deze cursus wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

  • M.Mezzadri, P.E. Balboni, Rete! 1, libro di classe, Guerra edizioni, Perugia, laatste uitgave ISBN: 88-7715-444-6 / EAN (European Article Number) : 978-88-7715-444-6

  • M.Mezzadri, P.E. Balboni, Rete! 1, libro di casa, Guerra edizioni, Perugia, laatste uitgave ISBN: 88-7715-497-7 / EAN (European Article Number) : 978-88-7715-497-2 (met audioCD)
    E. Odelli, Compito4 – Grammatica di base ed eserciziario per l’apprendimento dell’italiano come lingua straniera, Leiden, 1996-2007. Online beschikbaar op de website: http://www.ellipsconsortium.nl/ellips

Aanmelden

Via uSis.
N.B.: De taalvaardigheidsvakken voor hoofd- en keuzevakstudenten zijn verschillend. Keuzevakstudenten dienen zich in te schrijven voor de vakken Italiano I, Italiano II en Italiano III).

Contact

drs. E. Odelli