Prospectus

nl en

Voyeurisme en exhibitionisme: Gender in beeld

Course
2014-2015

Toegangseisen

-

Beschrijving

Films, foto’s, schilderijen en televisieprogramma’s brengen beelden van mannelijkheid en vrouwelijkheid in omloop, en nodigen kijk(st)ers uit om een bepaalde “kijkhouding” aan te nemen. Genderstudies biedt een nieuwe manier om deze beelden te analyseren en na te denken over de verschillende manieren waarop mannen en vrouwen kijken. Tonen vrouwen zich makkelijker dan vrouwen? Zijn alle mannen gluurders? In een reeks van intensieve werkcolleges denken we na over de relatie tussen gender en visuele cultuur. Aan de orde komen: het naakt in de schilderkunst, de mannelijke pin-up, thrillers, melodrama’s, bodybuilders, “body horror” en videogames. Daarnaast buigen we ons over filosofische, psychoanalytische en cultuurkritische reflecties op ‘de blik’ en de gegenderde aard van het kijken, van onder andere Sartre, De Beauvoir, Lacan, Mulvey, Fanon, Bryson, Pollock, Tasker, Doane, en Mercer.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus

  • heeft de student inzicht in de theoretische discussie over gender en visuele cultuur;

  • beheerst de student de belangrijkste concepten in deze discussie;

  • is de student in staat deze discussies en concepten kritisch in te zetten bij de analyse van visueel materiaal (film, fotografie en beeldende kunst);

  • is de student in staat zelfstandig culturele verschijnselen aan te dragen die relevant zijn binnen de discussie over de ‘blik.’

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege

Toetsing

Presentatie (15 %) en paper (85 %).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

Artikelen op Blackboard.

Aanmelden

Via uSis

Informatie en inschrijving voor keuzevakken kun je hier.

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Film- en Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent.
Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij het Studiepunt.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

A la Carte
Contractonderwijs

Contact

Mw. E.A. Steinbock

Opmerkingen

Voor meer informatie, zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap.