Prospectus

nl en

Actuele visies op Gender en seksualiteit

Course
2014-2015

Toegangseisen

-

Beschrijving

Actuele Visies op Gender en Seksualiteit is een werkcollege over de actuele stand van zaken. Tegen de achtergrond van het inleidende, meer historische college wordt in het tweede semester een werkcollege aangeboden over de actuele debatten over gender en seksualiteit. We beginnen aan het einde van de jaren zestig, bij het begin van de tweede feministische golf. We lezen, bekijken en bespreken enkele spraakmakende films en romans, zoals Lady Chatterley’s Lover. Zijn we het nu nog eens met de zeer scherpe kritiek die Kate Millett destijds leverde op de opvattingen over gender en seksualiteit in die roman? Vervolgens verbreden we de discussie naar grote vragen als: hoe kun je het gegeven verklaren dat grote schrijvers en schilders meestal mannen zijn? Schrijven vrouwen anders dan mannen? En: hoe vast staat je sekse eigenlijk – in hoeverre kun je met je sekse spelen? Wat is de invloed van technologische ontwikkelingen op onze opvattingen over gender? Leven we in een ‘posthumaan’ tijdperk? De colleges in deze reeks zijn opgebouwd rond sleutelbegrippen als canon, seksismekritiek, verlangen, biseksualiteit, vals bewustzijn, performance, queerness, sadisme, masochisme, travestie en transgender. We lezen D.H. Lawrence, Kate Millett, Maaike Meijer, Linda Nochlin, Charlotte Brontë, Gayatri Spivak, Angela Carter, Teresa de Lauretis, Marjorie Garber, Eve Kosofsky Sedgwick, Judith Butler, bell hooks, Judith Halberstam, Leo Bersani, Murat Aydemir, Norman Bryson, Octavia Butler, e.a. Daarnaast bekijken we samen drie films, zoals bv Paris is Burning (dir. J. Livingston, 1990); Boys don’t Cry (Peirce, 1999) en Poison (Haynes, 1991).

Leerdoelen

Na afronding van het college:

  • heeft de student kennis van en inzicht in de voornaamste actuele discussies over de rol die gender en seksualiteit spelen in cultuur, literatuur en film;

  • is de student in staat theoretische inzichten in gender als discursieve, sociale, en technologische constructie inzetten bij tekst- en beeldanalyse;

  • kan de student de rol herkennen die gender en seksualiteit in het literatuur, film en maatschappij als geheel spelen, en is hij/zij in staat kritisch te reflecteren op seksedimensies in literaire kritiek, filmkritiek, canonisering, literatuurgeschiedenis, enz.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing

Drie kortere analyse-opdrachten (samen 30%); tentamen (70%).

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

Langere wetenschappelijke teksten zijn beschikbaar via de collegeplank in de Universiteitsbibliotheek en kunnen aldaar gekopieerd worden. Kortere teksten worden op Blackboard geplaatst.

Aanmelden

Via uSis.

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Film- en Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent.
Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij het Studiepunt.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Contractonderwijs

Contact

Mw. dr. M. Kasten of dhr. prof. dr. F.W.A. Korsten

Opmerkingen

Voor meer informatie, zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap.