Prospectus

nl en

Theories of Film, Theater and Media

Course
2014-2015

Toegangseisen

-

Beschrijving

Wat is “kijkplezier”? Waarom zijn er over de hele wereld mensen bereid om geld neer te leggen om zo’n twee uur lang in een donkere zaal op een (vaak) oncomfortabele stoel te zitten om naar een theatervoorstelling of een filmvertoning te kijken? Waarom raken bepaalde films en toneelstukken ons – terwijl journaalbeelden ons lijken af te stompen? Wat zegt de populariteit van een bepaald theater- of filmgenre ons over de samenleving? Waarin verschilt het kijken van een film in de bioscoop met het zien van een film op tv? Of een film in het museum? Wat bedoelen we als we onze huidige maatschappij een mediamaatschappij noemen, waarin politieke doorbraken “facebook-revoluties” worden genoemd?
In een reeks hoorcolleges bespreken we een aantal klassieke theoretische essays over theater, film en (nieuwe) media die zich onder andere met dergelijke vragen bezighouden. De nadruk ligt daarbij op het lezen en begrijpen van originele klassieke essays van onder andere Munsterberg, Bazin, Braudy, Bruno, Ellis, Doane, Krauss, Renov, Manovitch, Krauss, Auslander, Elcott, en Ryan. Speciale aandacht zal uitgaan naar essays die film, theater en nieuwe media op een vergelijkende manier analyseren, en die verbanden leggen met andere kunstvormen, zoals de architectuur, schilderkunst, performance.

Leerdoelen

Bij afronding van de cursus:

  • heeft de student kennis van en inzicht in de belangrijkste stromingen, opvattingen en concepten binnen de theater-, film- en mediatheorie;

  • is de student in staat om zelfstandig theater- , film- en mediatheoretische teksten te lezen;

  • is de student in staat theater en film vanuit een mediavergelijkend perspectief te begrijpen en te duiden;

  • is de student in staat deze stromingen, opvattingen en concepten kritisch onderling te vergelijken en/of in eigen woorden toe te lichten, al dan niet aan de hand van een voorbeeld of casus.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege. Er geldt een aanwezigheidsplicht tijdens de colleges.

Toetsing

Schriftelijk tentamen: Woensdag 20 mei. Herkansing Woensdag 10 juni.
Hou er rekening mee dat het maken van het tentamen een voorwaarde is voor toelating tot het hertentamen!

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor mededelingen, het ter beschikking stellen van literatuur en/of ander studiemateriaal, voor safe-assign, en waar van toepassing voor wekelijkse lees- en schrijfopdrachten, discussiefora, peerfeedback, en het stellen van tussentijdse vragen aan docent en/of medestudenten.

Literatuur

College 1 [4 februari] – Inleiding (Hesselberth/ Houwen/ De Bruyn)

College 2 [11 februari] – Theater en Cinema (Hesselberth)
Münsterberg, Hugo. “The Means of Photography.” The Photoplay: A Psychological Study. New York and London: D. Appleton and Company, 1916. Reprinted on: Project Gutenberg. 2005. Web. http://www.gutenberg.org/files/15383/15383-h/15383-h.htm [accessed: 20/01/2015]
Bazin, André. “Theater and Cinema: Part Two.” What Is Cinema? Vol. 1. Trans. Hugh Gray. Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press, 1967. 95–112. Print.

College 3 [18 februari] – Film en Fotografie (Hesselberth)
Campany, David, ed. “Introduction: When to be Fast? When to be slow?””The Cinematic. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2007. Print. Documents in Contemporary Art.
Münsterberg, Hugo. “The Outer Development of the Moving Pictures.” The Photoplay: A Psychological Study. New York and London: D. Appleton and Company, 1916. Reprinted on: Project Gutenberg. 2005. Web. http://www.gutenberg.org/files/15383/15383-h/15383-h.htm
Bazin, André. “The Ontology of the Photographic Image.” Trans. Hugh Gray. Film Quarterly 13.4 (1960): 4–9. Print.

College 4 [25 februari] – Film en Televisie (Hesselberth)
Ellis, John. Visible Fictions: Cinema, Television, Video. London and New York: Routledge, 1982. Print.
Doane, Mary Ann. “Information, Crisis, Catastrophe.” Logics of Television: Essays in Cultural Criticism. Ed. Patricia Mellencamp. Indianapolis: Indiana University Press, 1990. 222–239. Print.

College 5 [4 maart] – Film en Video (Houwen)
Krauss, Rosalind. “Video: The Aesthetics of Narcissism.” October 1 (1976): 50-64. Print.
Renov, Michael. “Video Confessions.” Resolutions. Ed. Michael Renov and Erika Suderburg. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996. 78-101. Print.

College 6 [11 maart] – Film en Nieuwe Media (Houwen)
Bolter, Jay, and Richard Grusin. “Introduction: The Double Logic of Remediation.” Remediation: Understanding New Media. Cambridge Mass: MIT Press, 1999. 1-18. Print.
Manovich, Lev. “Cinema as a Cultural Interface.” Manovich.net. 1997. Web.

College 7 [18 maart] – Theater, Performance, Nieuwe Media (Houwen)
Grau, Oliver. “Introduction” en “Ultima Ratio: For a Theater of the Media.” Virtual Art: From Illusion to Immersion. Cambridge, Mass: MIT Press. 2-18, 234-236. Print.
Ryan, Marie-Laure. “Immersion vs. Interactivity: Virtual Reality and Literary Theory.” SubStance 28.2 (1999): 110–137. Print.

[26 maart] – midterm (geen college)

College 8 [1 april] – Film en Beeldende Kunst (De Bruyn)
Krauss, Rosalind. “Mechanical Ballets: Light, Motion, Theater.” Passages in Modern Sculpture. Cambridge, Mass: MIT Press, 1981. 201-242. Print.
Mondloch, Kate. “Interface Matters: Screen-Reliant Installation Art,” Screens: Viewing Media Installation Art. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2010. 1-19. Print.

College 9 [8 april] – Film en Performance (De Bruyn)
Philip Auslander, “Liveness, Mediatization, and Intermedial Performance.” Web. http://lmc.gatech.edu/~auslander/publications/liveness.pdf.
Sven Lütticken, “Proletarian Acting.” Actors & Extras. Brussels: Argos, 2009. 75-86. Print.
Aanbevolen (niet verplicht): Allan Kaprow, “Excerpts from ‘Assemblages, Environments & Happenings,” Print. Sandford, Mariellen R. Happenings and Other Acts. London: Routledge, 2005, 197-205. Print.
Aanbevolen (niet verplicht): Michael Kirby, “On Acting and Not-Acting,” The Drama Review 16.1 (March 1972): 3-15. Print.

College 10 [15 april] – Looking At and Looking With Images (Hesselberth/ Kuryel)
Gastlezing + Screening filmmaakster en cultuur wetenschapper Dr. Aylin Kuryel over expressies en performances (acts) van alledaags nationalisme in hedendaags Turkye (van facade-banners en films, tot tatoeages, buttons, mokken, ringen en andere draagbare kitch), en de vraag hoe je die als cultuur analyst naar kunt kijken. Tekst volgt.

College 11 [22 april] – Cinema en Museum (De Bruyn)
Elcott, Noam. “On Cinematic Invisibility: Expanded Cinema Between Wagner and Television” (excerpt). Rees, A.L. et al. Expanded Cinema: Art, Performance, Film. London: Tate, 2011. 39-48. Print.
Zoller, Maxa. ‘Festival’ and ‘Museum’ in Modernist Film Histories.” Screen/Space: The Projected Image in Contemporary Art. Manchester: Manchester University Press, 2011. 53-72. Print.
Aanbevolen (niet verplicht): Erika Balsom, “Chapter 1: Architectures of Exhibition.” Web. http://oapen.org/search?keyword=Erika+Balsom

Aanmelden

Via uSis

Informatie en inschrijving voor keuzevakken kun je hier.

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Film- en Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij het Studiepunt.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

A la Carte
Contractonderwijs

Contact

Pepita Hesselberth, coördinator.
Janna Houwen
Eric de Bruyn

Opmerkingen

Voor meer informatie, zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap