Prospectus

nl en

Introduction to Law (PA The Hague)

Course
2014-2015

Beschrijving

In het vak ‘Bestuurskunde I: Openbaar bestuur en Bestuurswetenschap is al aan de orde gekomen dat rechtmatigheid een belangrijke dimensie is van het openbaar bestuur. Elk bestuurlijk handelen dient behoorlijk te zijn en gebaseerd te zijn op een wettelijke grondslag. In het vak ‘Inleiding recht’ staat dit laatste centraal. Het biedt een inzicht in welke instrumenten en beperkingen het recht en de rechtsbeginselen bieden aan het openbaar bestuur.

Het vak biedt het de student een eerste kennismaking met het positieve recht in een meerlagige rechtsorde, zoals het burgerlijk recht, het staatsrecht, het bestuursrecht, het strafrecht, het internationaal recht en het stelsel van rechtsbescherming. Het Nederlandse recht wordt echter niet meer gevormd op nationaal niveau, maar kent ook zijn oorsprong in het Europees en internationaal recht. De dynamiek tussen de verschillende rechtsordes zal ook in de colleges duidelijk worden gemaakt. Anderzijds zal de student vertrouwd worden gemaakt met enkele juridische vaardigheden, zoals het lezen en analyseren van wettelijke bepalingen en rechterlijke uitspraken

Leerdoelen

Aan het einde van deze cursus is de student in staat om:

  • Het (Nederlandse) positieve recht te beschrijven en te begrijpen

  • De instrumenten en beperkingen die het positieve recht biedt aan het openbaar bestuur te benoemen

  • Juridische basisvaardigheden te gebruiken

Rooster

Roosters
h3. Onderwijsvorm

Dit vak bestaat uit hoorcolleges.

Studielast

140 dbu
Contacturen 14
Zelfstudie 126

Toetsing

Tussentijdse toets (50%) en eindtentamen (50%), geen interne compensatie

Blackboard

Ja, maand van tevoren

Andere leermiddelen/Literatuur

J.W.P. Verheugt,Inleiding in het Nederlandse recht, Arnhem, nieuwste druk
Artikelen (links later beschikbaar via Blackboard)

Aanmelden

Studenten dienen zich voor elk vak en elk tentamen (‘studieactiviteit’) apart in te schrijven. De inschrijfperiode start vier weken voor de activiteit en sluit 10 dagen (tentamen) of 3 dagen (vak) voordat de activiteit start. Het is noodzakelijk dat u zich inschrijft voor alle studieactiviteiten anders kan deelname niet gegarandeerd worden. Inschrijven voor een vak kan vanaf vier weken tot drie dagen voor de start van het vak. Inschrijven voor een tentamen kan vanaf vier weken tot tien dagen voor de start van het tentamen.

Contact

Mr. Dr. Dijkstra G.S.A.
Campus Den Haag (SBS 2)
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag
Kamer nummer B02.05
Tel: +31 (0)71 527 3898
E-mail: g.s.a.dijkstra@cdh.leidenuniv.nl

Dr. Matthys, J.
Campus Den Haag (SBS 2)
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag
Kamer nummer B02.08
Tel: +31 (0)71 527 6688
E-mail: j.matthys@cdh.leidenuniv.nl