Prospectus

nl en

Moot Court Notarial Law

Course
2014-2015

Toegangseisen

Rechtsvinding in theorie en praktijk of Schrijfvaardigheid: juridisch betoog.

Beschrijving

U wordt vaardig in het zelfstandig opzoeken van relevant juridisch materiaal, zoals wetgeving, jurisprudentie en literatuur en in het effectief gebruik maken daarvan ten behoeve van de onderbouwing van het door u te verdedigen partijstandpunt. Met behulp van casuïstiek wordt aan u een beeld geschetst van het soort problemen waarmee men in de notariële praktijk van doen kan krijgen. Door middel van videotrainingen en het uiteindelijk pleiten voor een rechtbank leert u om een helder betoog, met goede argumenten onderbouwd, te presenteren en tegenspraak te leveren aan de wederpartij.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Het vak Moot Court Notarieel Recht heeft tot doel dat u de vaardigheid verwerft om zelfstandig, door grondige analyse van een complex juridisch probleem, een partijstandpunt met een steekhoudende juridische argumentatie zowel schriftelijk als mondeling voor het voetlicht te brengen. De student zal aan de hand van een op het toegespitste casus opdrachten maken.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)

 • Het zelfstandig opzoeken van (voor de casuïstiek) relevant materiaal aan wetgeving, literatuur en/of jurisprudentie in bibliotheek en databanken;

 • Het schriftelijk verwoorden van een juridische argumentatie;

 • Het mondeling presenteren van een juridisch betoog ten overstaan van een “rechtbank” (Moot Court)

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 2

 • Namen docenten: Prof. mr. dr. C.G. Breedveld-de Voogd en (gast)docent gespecialiseerd in retorica.

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen van Pleitwijzer, laatste druk en van de syllabus.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5 (inclusief bibliotheekinstructie) (3 werkgroepen worden in zeer kleine groepen (2 studenten) c.q. individueel gegeven)

 • Namen docenten: Prof. mr. dr. C.G. Breedveld-de Voogd, mr. J. Nijland en mr. T.H. Sikkema

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestuderen van de opgegeven stof en uitwerken van de casuïstiek. Tijdig inleveren van de schriftelijk werken, welke tijdens de individuele werkcolleges besproken worden.

Andere onderwijsvorm(en)

 • Omschrijving: videotraining

 • Aantal à 1 uur: 5

 • Namen docenten: Prof. mr. dr. C.G. Breedveld-de Voogd, studentassistenten

 • Vereiste voorbereiding door studenten: De vereiste voorbereiding per videotraining staat vermeld in de syllabus Moot Court Notarieel Recht.

Toetsing

Toetsvorm(en)

De student zal aan de hand van een op het notariële recht toegespitste casus opdrachten maken.

 • Het gemiddelde cijfer (argumentenlijst telt één keer mee, het cijfer van de rechtsgeleerde beschouwing drie keer en dat van de pleitnota twee keer) van de werkstukken (wegingsfactor 5)

 • Het cijfer van de Moot Court rechtbank (wegingsfactor 2)

 • Het gewogen gemiddelde cijfer van de werkstukken moet ten minste een 5,50 bedragen alvorens de student wordt toegelaten voor het slotpleidooi voor de Moot Court Rechtbank. Een student die om deze reden niet wordt toegelaten tot het slotpleidooi behaalt als examencijfer voor Moot Court het gewogen gemiddelde cijfer van de werkstukken.

Inleverprocedures
Via Blackboard (safe assign) en door middel van hard copy.

Examenstof
De examenstof bestaat uit het verdedigen van een partijstandpunt in een juridische kwestie op het terrein van het notarieel recht ten overstaan van een rechtbank (Moot Court) bestaande uit drie rechters (twee praktijkjuristen en één lid van het wetenschappelijk personeel van de faculteit) in aanwezigheid van publiek. De drie tussentijdse schriftelijke werken ter voorbereiding van het uiteindelijke pleidooi behoren eveneens tot de examenstof.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:

 • A. Broekers-Knol en Bart van Klink, “Pleitwijzer”, laatste druk

 • Leidraad voor juridische auteurs, Deventer, laatste druk

Werkboek:
Casus Moot Court Notarieel recht (op blackboard)

Reader:
Syllabus Moot Court Notarieel recht
Bestellen via readeronline

Aanbevolen studiemateriaal

 • Bart van Klink en Ankie Broekers-Knol, Juridisch Wijzer, Prometheus, laatste druk.

 • Specifiek per casus opgegeven stof

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. mr. dr. C.G. Breedveld-de Voogd

 • Werkadres: Steenschuur 25, 2311 ES Leiden, kamer A 3.17

 • Spreekuur: Woensdagmiddag 14.30-16.00 uur, na afspraak via secretariaat

 • Telefoon: 071 – 527 7599/527 7841

 • E-mail: c.g.breedveld@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: Moot Court

 • Kamernummer secretariaat: A 3.13

 • Openingstijden: 8.30 – 12.30 en 13.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7841

 • E-mail: mootcourt@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het voorbereiden en het bespreken van de tussentijdse schriftelijke werken geschiedt individueel. De videotrainingen vinden plaats in groepen van vier studenten.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.