Prospectus

nl en

Material Culture of Ancient Egypt I

Course
2014-2015

Toegangseisen

Egypte onder de Farao’s.

Beschrijving

D.m.v. bezoeken aan het RMO (Rijksmuseum van Oudheden) wordt aan de hand van concrete objecten de kennis van de materiële cultuur (voor zover behandeld in de cursus Egypte onder de Farao’s) uitgebreid en verdiept, waarbij diverse aspecten (zoals archeologische, kunsthistorische, etc.) uitvoerig aan bod komen.

Leerdoelen

 • Het vergroten van de in het college Egypte onder de Farao’s opgedane basiskennis met verdere feitenkennis, maar ook inzicht in hoe men artefacten kan benaderen.

 • Het verkrijgen van een veelzijdig, gedetailleerd, analyserend en kritisch observatievermogen is een hiermee samenhangend evenwaardig doel.
  (Materiële cultuur II, Egyptische archeologie en Egyptische kunstgeschiedenis volgen hierna en bouwen hierop voort).

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoor- en responsiecollege

Studielast

 • Totale studielast: 140 uur

 • College: 2 uur p.w. x 13 weken = 26 uur

 • Voorbereiden tentamen: 100

 • Referaat: 14 uur.

Toetsing

 • Schriftelijk tentamen aan het einde van het tweede blok, met korte vragen over een reeks afbeeldingen en essayvragen over de bestudeerde literatuur en collegestof: 70% (van het eindcijfer)

 • 2-wekelijks schriftelijke samenvatting van een deel van de te bestuderen literatuur die mondeling tijdens het college wordt gepresenteerd: 30% (van het eindcijfer)

De weging van beide cijfers vindt alleen plaats met een voldoende voor het tentamen. Herkansing kan op afspraak: mondeling of schriftelijk.

Blackboard

Nee

Literatuur

 • C. Aldred, Egyptian art in the days of the Pharaohs, 3100-320 B.C (London 1980). Verkrijgbaar bij Atleest.

 • S. Quirke & J. Spencer, The British Museumbook of Ancient Egypt (London 1992). bestuderen hoofdstuk 4, 5, 7 en 8; kennis van hoofdstuk 1,2, 3, 6. Boek bestudeerbaar via balie NINO-bibliotheek.

 • W. Wolf, Funde in Ägypten (Göttingen 1966) bestuderen: hoofdstuk. 2, 3, 6, 9, 11, 13, 17, 18, 21, 22, 23.

Kopieën van de te bestuderen hoofdstukken en artikelen zijn via de balie van de NINO-bibliotheek te consulteren.
Het is van belang dat men naast het gebruik van de kopieën ook de oorspronkelijke publicaties raadpleegt i.v.m. de kwaliteit van (kleuren)foto’s!

Ter versterking van de in het 1e sem. bestudeerde basisfeitenkennis wordt deze uitgebreid op basis van: - J. Baines & J. Málek, Cultural Atlas of Ancient Egypt (New York 2000 en later of een vertaalde editie), bestuderen: 12-21, 30-35, 38-64, 72-81, 84-107, 114-117, 123-125, 132-139, 142-165, 168-169, 173-185,190-221, 226-227; aandachtig kennis nemen van de rest.

Aanmelden

uSis.

Contact

Dhr. Dr. R. van Walsem

Opmerkingen

Omwille van een goede toegankelijkheid voor alle deelnemers tot de behandelde objecten is de groepsgrootte op 15 personen gesteld, waarbij hoofdvakstudenten Egyptologie voorrang krijgen boven andere categorieën belangstellenden.