Prospectus

nl en

Ancient Egyptian Epigraphy

Course
2014-2015

Toegangseisen

Studenten die deze cursus willen volgen, dienen de cursus Klassiek Egyptisch te hebben afgerond.

Beschrijving

De bestudering van klassiek Egyptische hiërogliefenteksten, klassikaal vanaf foto’s en/of facsimile tekeningen verder vanaf monumenten in het Rijksmuseum van Oudheden.

Leerdoelen

 • Het leren lezen van originele hiërogliefenteksten in het Oud en Middel Egyptisch.

 • Inzicht in de relatie van hiërogliefenteksten tot de objecten of monumenten waarop zij zijn aangebracht.

 • Verbreden en verdiepen van grammaticale en vocabulaire kennis van deze taalstadia.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Studielast

Colleges; 13 × 2 = 26 uur
Literatuur: 4 uur
Collegevoorbereiding: 45 uur
Werkstuk en presentatie: 65 uur

Toetsing

Individuele studie van één ongelezen inscriptie, resulterend in:

 • Eindwerkstuk (objectstudie en becommentarieerde vertaling): 70% (van het eindcijfer)

 • Mondelinge presentatie bij het origineel: 30% (van het eindcijfer)

Mocht het werkstuk onvoldoende zijn, dan kan het één keer worden herschreven na feedback van de docent.

Blackboard

Er wordt geen gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

 • Caminos, R.A. and H.G. Fischer 1979, Ancient Egyptian Epigraphy and Palaeography. New York: The Metropolitan Museum of Art.

 • Dorman, Peter F. 2001, “Epigraphy”, in D.B. Redford, ed., The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, vol. I. Oxford: Oxford University Press, pp. 471-476.

 • Fischer, Henry G. 1977, The Orientation of Hieroglyphs, Part I: Reversals (Egyptian Studies II, New York), 3-47.

Lectuur

 • Pyramidenteksten spr. 273-274 (“Kannibalentekst”) uit de pyramide van Oenas (Piankoff, The Pyramid of Unas, pl. 28-29).

 • gevel mastaba van Hetepherachty in RMO (Boeser, Beschrijving, I, pl. V-VIII) .

 • “Autobiografie” van Hesi (Kanawati, The Teti Cemetery at Saqqara, vol. V, The Tomb of Hesi, pl. 7-8, 33, 52, 59).

 • “Autobiografie” van Rawer (S. Hassan, Excavations at Gîza 1929-1930 (Oxford 1932), fig. 13, pl. XVIII.

 • Gevarieerde teksten uit Brunner, Hieroglyphische Chrestomathie, pl. 3, 5, 6-8, 11-12.

 • Inscripties Wadi Hammamat 191-192 (Couyat en Montet, Les inscriptions hiéroglyphiques et hiératiques du Ouâdi Hamammamât, pl. XXXVI-XXXVII.

 • Stèle van Wepwawet-aa in RMO (Leiden V.4, Boeser, Beschrijving, II, pl. 4).

 • Stèle van Beb in RMO (Leiden V 88, Boeser, id., pl. 10; cf. Borghouts, Egyptisch, II, 266).

 • Stèle van Hatiay in RMO (Leiden V. 1, Boeser, id., VI, pl. 1; cf. Gardiner Ancient Egyptian Onomastica, I, 51 ff., Willems, in CdE, 73 (1998), 231ff.).

 • Wand van graf van Merymery in RMO (Leiden K 15, Boeser, id, IV, pl. 13-15).

 • Stèle van Horemheb in BM, London (G.T. Martin, The Memphite Tomb of Horemheb etc, pl. 21-22

 • Stèle van Heryhor in RMO (Leiden V 65, Boeser, id, VI, pl. 28).

 • Stèle van Horemchaoef, Hierakonpolis (W.C. Hayes, JEA 33 (1947), 3-11, pl. II.

N.B. tijdens de collegereeks zijn wijzigingen en/of uitbreiding/vervanging van deze lijst mogelijk.

Aanmelden

Meld je aan via uSis.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dhr. Dr. R. van Walsem

Opmerkingen

Bij aanwezigheid van buitenlandse studenten is het mogelijk de cursus in het Engels te geven.