Prospectus

nl en

Egyptian Archaeology II

Course
2014-2015

Toegangseis

Studenten die dit college willen volgen, dienen het college Egyptische Archeologie I met goed gevolg te hebben afgerond.

Beschrijving

Diepgaande benadering van theoretische en methodologische aspecten aan de hand van egyptologische voorbeelden, globaal conform Egyptische archeologie I.

Leerdoelen

 • Het verwerven van een verdiepte kennis van en inzicht in een selectie van moderne theoretische en methodologische probleemstellingen en aspecten van de Egyptische archeologie.

 • Het belang van deze aspecten van de archeologie voor concrete Egyptische praktijkvoorbeelden en een toepassing hierop.

 • Het vermogen de centrale inhoud van (een deel van) de te bestuderen literatuur hierover in een kort (15-20 min.) referaat aan publiek duidelijk te maken, of hierop schriftelijk commentaar te leveren en dit mondeling toe te lichten.

 • Het college verdiept de colleges Materiële cultuur I-II en Egyptische archeologie I en bereidt voor op o.a. de cursus Egyptology in the field: Netherlands-Flemish Institute in Cairo.

 • Het college loopt vooruit op het werkcollege Mastaba in de MA-fase.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Responsiecollege

 • Werkcollege

Studielast

 • Totale studielast: 140 uur

 • College: 7 × 2 = 14 uur

 • Voorbereiden tentamen: 110

 • Referaat: 16 uur.

Toetsing

Toetsing aan het eind van het vierde blok. Zie leerdoelen. Schriftelijk tentamen van essayvragen.

 • Presentatie: 30% (van het eindcijfer)

 • Tentamen: 70% (van het eindcijfer)

De weging van beide cijfers vindt alleen plaats met een voldoende voor het tentamen. Herkansing kan op afspraak: mondeling of schriftelijk (afhankelijk van het aantal deelnemers).

Blackboard

N.v.t.

Literatuur

 • D. O’Connor, Ancient Egypt: Egyptological and Anthropological Perspectives, in: J. Lustig, Anthropology and Egyptology. A developing Dialogue (Sheffield, 1997), 13-24.

 • W.Y. Adams, Anthropology and Egyptology: Divorce and Remarriage?, in: id., o.c., 25-32.

 • J.E. Richards, Ancient Egyptian Mortuary Practice and the Study of Socioeconomic Differentiation, in: id., o.c., 33-42

 • R.J. Wenke, Anthropology, Egyptology and the Concept of Cultural Change, in: id., o.c., 117-136.

 • B. Trigger, Ancient Egypt in Cross-cultural Perspective, in: id., o.c., 137-143.

 • T. Taylor et al., Is there a place for Aesthetics in Archaeology?, Cambridge Archaeological Journal 4:2 (1994), 249-269.

 • M. Shanks, I. Hodder, Processual, Postprocessual and Interpretative Archeologies, in: id. et al. (eds.), Interpreting Archaeology. Finding Meaning in the Past (London, New York, 1997) 3-29.

 • D. Matsumoto, Understanding and defining Culture, in: id., Culture and Psychology, People around the World (Stamford, 2000), 17-51.

 • W.Y. Adams, E.W. Adams, Archaeological typology and practical reality. A dialectical approach to artifact classification and sorting (Cambridge, 1991), h. 1 (3-17), 3-8 (29-95), 22-26 (265-325).

 • J. Gee, Egyptologists’ Fallacies: Fallacies arising from limited Evidence, in Journal of Egyptian History, 3,1 (2010), 137-158.

 • J. Bintliff, Time, Structure and Agency: The Annales, Emergent Complexity, and Archaeology, in: J. Bintliff (ed.), A Companion to Archaeology, Oxford 2006, 174-194.

 • R. Corbey, R. Layton, J. Tanner, Archaeology and Art, in: J. Bintliff (ed.), A Companion to Archaeology, Oxford 2006, 357-379.

 • B. Trigger, Monunmental Architecture: a Thermodynamic Explanation of Symbolic Behaviour, World Archaeology, 22,2 (1990), 119-132.

 • R. van Walsem, Interpretation of Evidence, Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt, 2 (2001), 175-179.

 • Id. ‘Meaningful Places’: Pragmatics from Ancient Egypt to Modern Times in: Kitty Zijlmans (ed.), Site-seeing. Places in Culture, Time and Space (Leiden 2006), 111-146.

 • Id., Sense and Sensibility. On the Analysis and Interpretation of the Iconography programmes of four Old Kingdom Elite tombs, in: M. Fitzenreiter, M. Herb (eds.) Dekorierte Grabanlagen im Alten Reich. Methodik und Interpretation) (I[nternet] B[eiträge] zur Ä[gyptologie] und S[udanarchäologie], VI (London 2006).

 • D. Vischak, Agency in Old Kingdom Elite Tomb Programs: Traditions, Locations, and variable Meanings, in: id., 255-276.

 • R. van Walsem, The Struggle against Chaos as a “ Strange Attractor” in Ancient Egyptian Culture. A descriptive Model for the “ Chaotic” Development of Cultural Systems, in: J. v. Dijk (ed.), Essays on Ancient Egypt in Honour of Herman te Velde (Groningen, 1997), 317-342.

 • Collegestof

N.B. Het is van belang dat men naast het gebruik van fotokopieën ook de oorspronkelijke publicaties raadpleegt i.v.m. de kwaliteit van (kleuren)foto’s!

Kopieën van te bestuderen hoofdstukken en artikelen zijn via de balie van de NINO-bibliotheek te raadplegen.
Voor kopieën in de bibliotheek van het NINO kan niet gepind worden!

Aanmelden

uSis

Contact

Dhr. Dr. R. van Walsem