Prospectus

nl en

Grammatica Modern Hebreeuws 2

Course
2014-2015

Toegangseisen

Voorwaarde voor toelating tot dit college is het hebben gevolgd van het college Modern Hebreeuws 1 (5551OMH1W).

Beschrijving

Onderricht in elementaire grammatica en woordenschat van het Modern Hebreeuws, alsook oefeningen in actieve taalbeheersing en beginnende leesvaardigheid. De cursus omvat de volgende onderdelen: A (grammatica), B (woordenschat) en C (conversatie).
De cursus wordt gegeven aan de hand van de grammaticale beschrijvingen en oefeningen uit de digitale leeromgeving “Moheco” (zie onder literatuur). Uit dit programma wordt de resterende grammatica bestudeerd (les 7-10). Vervolgens worden leesvaardigheid en grammaticale kennis verder uitgebreid aan de hand van een leerboek en een systematische grammatica (zie onder literatuur).

Leerdoelen

 • Dit college en het voorafgaande college 5551OMH1W tezamen beogen de volgende niveaus van taalbeheersing (zoals geformuleerd in het Europees referentiekader taalvaardigheid):

 • Luisteren: A1, Lezen: A2, Gesproken interactie: A1, Gesproken productie: A1, Schrijven: A1.

Rooster

Voor het rooster en latere eventuele wijzigingen, klik hier.

Onderwijsvorm

Gecombineerd werk- en hoorcollege met verplichte aanwezigheid.

Studielast

Totale studielast 140 uur, waarvan:

 • volgen van college: 4 uur p.w. x 13 weken = 52 uur

 • maken van opdrachten, al dan niet ter voorbereiding op het college: 3 uur x 13 weken = 39 uur

 • voorbereiden toetsen en tentamen: 59 uur

Toetsing

Combinatie van toetsvormen:

 • onderdelen A (grammatica) en B (woordenschat): opdrachten, dictee’s en tussentoets = 25%,

 • schriftelijk tentamen met korte open (invul)vragen = 25%

 • onderdeel C (conversatie): mondeling tentamen = 50%.

Herkansing in overleg.

Blackboard

Er wordt gebruik gemaakt van Blackboard voor het opgeven van huiswerk en het doen van mededelingen.

Literatuur

 • Digitale leeromgeving Moheco.

 • E.A. Coffin en S. Bolozky,A Reference Grammar of Modern Hebrew.

 • E.A. Coffin,Encounters in Modern Hebrew, Level 2 (Ann Arbor 1993 of later), isbn 0-472-09490-4 pbk

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis.

Aanmelden A la carte en contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs.

Contact

Drs. U. Hagaï. Telefoon: 071-527 2259.
Dr. H. Neudecker. Telefoon: 071-527 4168.