Prospectus

nl en

Islam en maatschappij

Course
2014-2015

Toegangseisen

Culturele antropologie van het Midden-Oosten.

Beschrijving

Dit college behandelt de betekenis van islam in het leven van moslims, zowel in de moslimwereld zelf als in het Westen. Het heeft als doel inzicht te bevorderen in de zeer uiteenlopende wijzen waarop islam in het dagelijkse en maatschappelijke leven benaderd, geïnterpreteerd en “geleefd” kan worden, onder uiteenlopende omstandigheden. Aangezien ook wat dit betreft alles in het heden een verleden heeft, zal er tevens ruime aandacht worden besteed aan historische achtergronden.

Leerdoelen

Een gedegen inzicht in de islam als maatschappelijk en historisch verschijnsel, gericht op de verbanden tussen islamitische geloofsvoorstellingen, lokale interpretaties en praktijken en sociale omstandigheden. Kennis van theorieën en methoden voor de bestudering van de islam als maatschappelijk verschijnsel.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges.

Studielast

140 uur:
College 26
Literatuur 50
Opdrachten (essays en eindopdracht) 64

Toetsing

Presentatie en peer-review (25%), 2 essays (30%) en eindopdracht (45%). Deelname aan de eindopdracht is alleen mogelijk na afronding van presentatie/peer-review en de twee essays. De eindopdracht bestaat uit een conceptieversie en de definitieve versie.
Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van de deelcijfers.

Literatuur

J.R. Bowen, A New Anthropology of Islam
Een complete leeslijst wordt aan het begin van het college verschaft via Blackboard.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Contact

MJ Kahmann

Opmerkingen

-