Prospectus

nl en

Klassieke Perzische hofcultuur

Course
2014-2015

Toegangseisen

Grammatica Perzisch 3 en Teksten Perzisch 1

Beschrijving

Het hof staat centraal in de cultuurgeschiedenis van de Iraanse wereld: de vroegste voorbeelden van geschiedschrijving, wetenschapsbeoefening en literatuur (bellettrie) zijn gemaakt in opdracht van een patroon aan een hof. Hoe zijn deze hoven ontstaan en wat weten we van deze cultuurcentra? Wat was de functie van een hof? In dit college gaan we via een aantal primaire bronnen in op deze vragen om inzicht te verkrijgen in de Perzische hofcultuur van het Midden-Oosten, Centraal-Azië en India. De focus zal liggen op de periode van 900-1500. Dit college vormt tevens een inleiding in het lezen van klassiek Perzisch en in de klassieke poëzie, een belangrijk genre aan Perzische of Perzisch georiënteerde vorstenhoven. Tijdens het college zal veel aandacht worden besteed aan inhoudelijke en formele aspecten van bronteksten. Deze cursus sluit aan bij Inleiding Geschiedenis Midden-Oosten 1 en Literatuur van het Midden-Oosten.

Leerdoelen

Kennismaking met de Perzische hofcultuur in primaire bronnen en de rol van het hof in de geschiedenis van het Iraanse cultuurgebied vanaf de komst van de islam tot ongeveer 1650.

Rooster

Rooster

Onderwijsvorm

Werkcollege.
Er geldt een aanwezigheidsplicht voor de werkcolleges: studenten worden geacht voorbereid bij alle werkcolleges aanwezig te zijn. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent. Bij afwezigheid bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Indien de student niet voldoet aan voornoemde voorwaarden, wordt een onvoldoende toegekend en moet het werkcollege opnieuw gevolgd worden.

Studielast

Colleges, 13 × 2 uur: 26 uur
Voorbereiding colleges: 12 × 4 uur: 48 uur
Zelfstandig lezen van aan dit college gerelateerde teksten en secundair literatuur, als voorbereiding voor het werkstuk: 20 uur
Tentamen: 26 uur
Werkstuk: 20 uur
Totaal: 140 uur

Toetsing

  • Schriftelijk tentamen (w) na blok 4, met essayvragen en vertaalopgaven 50%

  • Werkstuk (wp, tr) van ca. 10 bladzijden A4, 1,5 regelafstand, ca. 2000 woorden 50%.

Het wersktuk wordt geschreven in twee fases: een conceptversie waarop commentaar wordt geleverd en een definitieve versie die zal worden beoordeeld. Studenten die de deadline van de conceptversie niet halen, krijgen geen commentaar en hun cijfer zal worden bepaald op basis van de definitieve versie.

Literatuur

  • Julie S. Meisami, Medieval Persian Court Poetry, Princeton: Princeton University Press 1987.

  • David Morgan, Medieval Persia 1040-1797, London & New York: Longman 1988

  • Overige literatuur wordt tijdens het college opgegeven.

Aanmelden

Aanmelden via uSis

Aanmelden contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent dr. G.R. van den Berg

Opmerkingen