Prospectus

nl en

Non-state actors and transnational civil society

Course
2014-2015

Omschrijving

Doel: 1. Studenten verdiepen hun kennis en begrip van transnational civil society en niet-statelijk actoren binnen de internationale politiek.
Doel: 2. Studenten ontwikkelen hun vermogen om het gedrag van transnational civil society en niet-statelijke actoren binnen de internationale politiek kritisch te beschouwen en te analyseren. Verder staat centraal het ontwikkelen van schrijf-, discussie-, en presentatievaardigheden.

Inhoud: Studenten verdiepen hun theoretische kennis en begrip van (transnational) civil society en niet-statelijke actoren, inclusief het normatieve debat over de rol van niet-statelijke actoren ten opzichte van statelijke actoren in de internationale betrekkingen. Er wordt aandacht besteed aan het analyseren van niet-statelijke actoren, hun potentiele macht en middelen, en hun gedrag op het internationale politieke toneel. Daarnaast zullen er een aantal specifieke kwesties binnen de internationale betrekkingen aan bod komen, inclusief onder andere milieu-, mensenrechten-, ontwikkelings- en veiligheidskwesties. De cursus is voor studenten die geïnteresseerd zijn in transnational civil society en niet-statelijke actoren vanuit een academisch perspectief, maar ook voor diegenen die overwegen later een carrière na te streven binnen een (non-gouvernementele) internationale organisatie.

Onderwijsvormen

Studenten worden in groepen verdeeld over de verschillende specifieke kwesties waarin transnational civil society en niet-statelijke actoren een rol spelen. Zij kiezen dan als groep één niet-statelijke actoren om te analyseren aan de hand van de wetenschappelijke theorieën, modellen en concepten ontremd transnational civil society en niet-statelijke actoren. Studenten schrijven een individuele analytische policy paper waarin ze de potentiele macht en het gedrag van de niet-statelijke actor analyseren, en een beleidsadvies geven aan de niet-statelijke actor. Studenten geven ook meerdere (ad hoc) individuele en groepspresentaties, en moeten ook kortere (theoretische) essays inleveren.

Studiemateriaal

Artikelen en hoofdstukken (beschikbaar via de (digitale) bibliotheek van de Universiteit Leiden).

Toetsing

Korte (theoretische) essays, analytische policy paper, presentaties, participatie

Rooster

Dinsdag 9 september, 9.00-11.00 uur in 5B16
Dinsdag 16 september, 9.00-11.00 uur in 1A11
Dinsdag 23 september, 9.00-11.00 uur in 5A29
Dinsdag 30 september, 9.00-11.00 uur in SA29
Dinsdag 7 oktober, 9.00-11.00 uur in 1A33
Dinsdag 14 oktober, 9.00-11.00 uur in 5A33
Dinsdag 21 oktober, 9.00-11.00 uur in 1A37
Vrijdag 5 september t/m 24 oktober, 15.00-17.00 uur in 5A37