Prospectus

nl en

Publieke Opinie en Buitenlands Beleid

Course
2014-2015

Omschrijving

Doel: 1. Een overzicht bieden van belangrijke thema’s, debatten en uitdagingen in het bestuderen van publieke opinie in binnen- en buitenland.
Doel: 2. Het ontwikkelen van analytisch vermogen en het oefenen van schrijf-, presentatie-, debat- en discussievaardigheden.

Inhoud: Introductie op het onderzoek naar publieke opinie en dan met name publieke opinie over buitenlands beleid. Hierbij wordt allereerst aandacht besteed aan de betekenis en geschiedenis van publieke opinie. Zo zijn er verschillende publieken te onderscheiden waarbij gekeken kan worden naar bijvoorbeeld de opinie van (politieke) elites, maar ook van de stemgerechtigde bevolking, jongeren of ‘the attentive public’.

Verder wordt er aandacht besteed aan de interactie tussen politici, publieke opinie en het besluitvormingsproces waarbinnen buitenlands beleid wordt vormgegeven. De vraag is in hoeverre het publiek een opinie heeft over bepaalde beleidsthema’s en in hoeverre die opinie invloed heeft op de totstandkoming van het buitenlands beleid.

De voorgeschreven literatuur geeft bevindingen uit binnen- en buitenland weer, ook in vergelijkend perspectief, en met gebruikmaking van verscheidene methoden van dataverzameling. Hiertoe wordt tevens gebruik gemaakt van voorbeelden uit de actualiteit, zoals opiniepeilingen en krantenberichten. De cursus staat open voor studenten die willen weten wat het publiek vindt van buitenlands beleid en hoe dat bestudeerd kan worden, oftewel studenten die geïnteresseerd zijn in de totstandkoming en het meten van publieke opinie.

Onderwijsvormen

De groep komt twee keer per week gedurende twee uur samen. Tijdens deze bijeenkomsten worden de voorgeschreven literatuur en de geschreven essays besproken en bediscussieerd. Verder schrijven en presenteren de studenten in de tweede helft van de cursus hun eigen onderzoeksverslag.

Studiematerialen

Een verzameling van hoofdstukken uit wetenschappelijke boeken en artikelen (ongeveer 800-1000 pagina’s). In de cursushandleiding staan de voorgeschreven literatuur en de essays die moeten worden voorbereid.

Toetsing

Korte essays, een onderzoeksverslag, individuele presentatie, participatie.

Rooster

Dinsdag 28 oktober t/m 16 december, 15.00-17.00 uur in 1A09 (behalve 28 okt, 4 nov in 1A12, 2 dec 5A47, 9, 16 dec in 5A29)
Vrijdag 31 oktober t/m 19 december, 13.00-15.00 uur in 1A24 (behalve 21 nov, 28 nov, 19 dec in 5A37, geen bijeenkomst op 5 en 12 dec)

Ingangseisen

N/A