Prospectus

nl en

Klassieke Mechanica a

Course
2014-2015

Omschrijving

Klassieke Mechanica beschrijft de (niet-relativistische) beweging van objecten in een drie-dimensionale ruimte. Bij dit vak leer je hoe je deze beweging wiskundig kunt beschrijven, door krachten te analyseren, en bewegingsvergelijkingen op te stellen en op te lossen. Klassieke Mechanica a is gebaseerd op de wetten van Newton en behandelt relatief simpele bewegingen. Het vervolg vak Klassieke Mechanica b beschrijft de dynamica van draaiende objecten en het Lagrange & Hamilton formalism.
Onderwerpen:

  • Wetten van Newton: krachten en beweging.

  • Energie, arbeid, impuls en impulsmoment.

  • Bewegingsvergelijkingen (in 3D) opstellen en oplossen.

  • Wrijving: statisch & dynamisch, lineair & kwadratisch.

  • Conservatieve krachten en potentiële energie.

  • Gedempte (aangedreven) harmonische oscillator.

  • Niet-inertiaalsystemen (versnellend/roterend): Corioliskracht, centripetale kracht, transversale kracht, slinger van Foucault.

  • Zwaartekracht: wetten van Kepler, satellietbanen (ellips, parabool, hyperbool), impulsmoment en effectieve potentiaal.

  • Veel-deeltjes systemen: zwaartepunt, gereduceerde massa, botsingen (elastisch en inelastisch).

Voorkennis

Kaleidoscoop Natuurkunde, Analyse 1, Lineaire Algebra 1

Werkvorm

Hoorcollege, werkcollege en online huiswerk.
Het werkcollege is DE MANIER om actief en met hulp van anderen bezig te zijn met de stof. De ervaring leert dat het tentamen erg lastig is als je het werkcollege niet gevolgd hebt. Het online huiswerk is verplicht en stimuleert je om bij te blijven met de stof.

Literatuur

  • Analytical Mechanics, G.R. Fowles and G.L. Cassiday 6th or 7th edition (Thomson Learning, inc., 1999), ISBN 9780534408138. Dit boek bevat de tentamenstof. – University Physics, H.D. Young and R.A. Freedman: (11th edition), Addison Wesley 2004, ISBN 0-8053-8684-X. Dit boek dient als zelfstudie ter verduidelijking van een aantal onderwerpen (dit boek wordt gebruikt bij meerdere vakken).

Tentamen

Schriftelijk tentamen en toets. De toets, halverwege de collegeserie, stelt je in staat om te beoordelen of je effectief studeert. Deze toets kan je eindcijfer enkel positief beinvloeden; je eindcijfer C = (t+2T)/3 wanneer je toetscijfer t hoger is dan je tentamencijfer T, of C=T wanneer het tentamencijfer hoger is. Deze compensatieregeling geldt uitsluitend voor het eerste tentamen.

Rooster

Rooster

Meer informatie

Contactgegevens docent: Prof.dr.J Aarts (Jan)
Meer gedetailleerde informatie wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard (hiervoor is een ULCN-account nodig).