Due to the Corona virus education methods or examination can deviate. For the latest news please check the course page in Brightspace.

Prospectus

nl en

Law of Telecommunication

Course
2014-2015

Toegangseisen

Propedeuse behaald.

Beschrijving

Of het nu gaat om het contract met een aanbieder van mobiele telefonie, of de marktverdeling tussen partijen als KPN en Tele2 of Online, radiovergunningen of aftappen van internetverkeer voor opsporingsdoeleinden, iedereen heeft te direct of indirect te maken met telecommunicatierecht. Dit keuzevak wordt verzorgd door docenten die ieder meer dan tien jaar als bedrijfsjurist of advocaat werkzaam zijn in de internet- en telecomsector.
Aan de hand van hun praktijkvoorbeelden wordt ingegaan op de bedrijfsmodellen waarvan telecom en internetaanbieders gebruik maken en wat daarbij de betekenis is van de telecomwetgeving. Gedacht kan worden aan rechtsvragen als: – Welke ex ante-verplichtingen gelden er voor KPN als onderneming met aanmerkelijke marktmacht? Welke aanspraken hebben Tele2 en Online? – Welke rechten hebben abonnees als hun mobiele aanbieder zijn contractsvoorwaarden eenzijdig aanpast? Onder welke voorwaarden mogen mobiele abonnees hun telefoonnummer meenemen naar een nieuwe aanbieder? – Hoe zit het met de veiling van de FM-radio vergunningen? – Wat is «netneutraliteit» en wat is «dataretentie»? Wat kan met locatiegegevens? Kan internetverkeer worden afgetapt voor opsporingsdoeleinden? Waarom vallen e-mail en SMS niet onder het briefgeheim?

Leerdoelen

Doel van het vak

Doel van het vak is: Het telecommunicatierecht is een sectorspecifiek rechtsgebied waarvan geen kennis wordt opgedaan in de kernvakken. Tegelijkertijd bouwt het voort op het bestuursrecht, het mededingingsrecht, het civiele recht en het strafrecht; het geeft daarvan een concrete marktgerichte toepassing. Het keuzevak geeft een overzicht van het rechtsgebied en van de achtergrond en toepassing daarvan. Verder dient elke deelnemer zich te verdiepen in één (zelf te kiezen) onderdeel door het schrijven van een paper.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:
Een algemene kennis van dit onderdeel van het sociaal economisch recht en de wijze waarop regulering daarbinnen functioneert, alsmede de vaardigheid om in kort tijdsbestek op een onderdeel van dat terrein een kort eigen onderzoek uit te voeren en daarvan schriftelijk verslag te doen.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Dhr Prof. mr.dr. S.J.H. Gijrath, Mw. Prof. mr. dr. G.P. van Duijvenvoorde, Dhr Prof.mr.dr. G.J. Zwenne, Dhr Mr. P.C. Knol, Dhr Mr. J.A. Tempelman en enkele gastdocenten (uit te nodigen).

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Raadpleging van per college voorgeschreven stof.

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten: Namen docenten: Dhr Prof. mr.dr. S.J.H. Gijrath, Mw. Prof. mr. dr. G.P. van Duijvenvoorde, Dhr Prof.mr.dr. G.J. Zwenne, Dhr Mr. P.C. Knol, Dhr Mr. J.A. Tempelman

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Bestudering specifiek opgegeven stof (voornamelijk rechtspraak) en voorbereiding casus.

Andere onderwijsvorm(en)

Geen.

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk (of mondeling) tentamen;

 • Paper.

Het eindcijfer wordt bepaald door het gemiddelde van de cijfers voor tentamen en paper. Voor alle onderdelen moet minstens een voldoende zijn behaald. Eventuele voldoende deelcijfers vervallen aan het einde van het studiejaar voor studenten die het vak dan nog niet hebben behaald.
Bij een gering aantal deelnemers zal het (her)tentamen mondeling worden afgenomen.

Inleverprocedures
Inlevering paper na afloop onderwijs bij de coördinator van het keuzevak.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Andere onderwijsvorm(en)
Geen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Alle verplichte stof is opgenomen in Blackboard. Daarnaast is er een wettenbundel in hardcopy die verkrijgbaar is bij www.readeronline.leidenuniv.nl

Werkboek:
De literatuurreader staat in de Blackboardomgeving.

Reader:

Aanbevolen studiemateriaal
Achtergrondinformatie wordt opgenomen op Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: : Prof. mr. dr. S.J.H.Gijrath

 • Werkadres: KOG, Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: telefonisch of per email

 • Telefoon: 071 527 8838

 • E-mail: s.j.h.gijrath@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Metajuridica

 • Afdeling: eLaw@Leiden, Centrum voor recht in de informatiemaatschappij

 • Kamernummer secretariaat: KOG, kamer B3.30

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 8838

 • E-mail: elaw@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Het vak zal doorgang vinden bij een minimum van 20 deelnemende studenten.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.