Prospectus

nl en

World Cinema B

Course
2014-2015

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

Is de filmtaal universeel, zoals sommige filmcritici beweren? Of bestaan er cruciale culturele verschillen in de manier waarop filmische middelen gebruikt worden om verhalen te vertellen? Hoe begrijpen we deze verschillen? Wat is de invloed van locale literaire en theatrale tradities op een nationale cinema? Wat is de invloed van Hollywood op niet-Westerse film? En op welke manier is Hollywood veranderd onder invloed van filmtradities van elders?

Aan de hand van een reeks hoorcolleges worden de relaties tussen Westerse- en niet-Westerse filmtradities besproken. Elke week staat één nationale of regionale cinema centraal, en na afloop van elk college wordt er een representatieve film vertoond.

De colleges zullen gegeven worden door verschillende Leidse specialisten op het gebied van de filmtradities van de betreffende landen. Aan de orde komen onder andere Britse Ealing komedie’s en kostuumdrama’s; Chinese musicals; Koreaanse horror, Bollywood, Arthouse films uit Zweden en Denemarken. Daarnaast zullen van Hollywood afwijkende filmstromingen uit Polen, Marokko, Turkije en Nederland aan de orde komen.

Leerdoelen

Studenten krijgen in twaalf weken een globaal overzicht van verschillende nationale cinema’s. Daarnaast wordt geoefend met interculturele, vergelijkende analyses van filmstijlen.

Rooster

Collegerooster

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Studielast

  • Totale studielast: 140 uur

  • Colleges: 14 uur

  • Zelfstudie: 124 uur

  • Toetsing: 2 uur

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Herkansing: Schriftelijke tentamen

Blackboard

Blackboard wordt ingezet ter info aan studenten

Literatuur

Nader bekend te maken

Aanmelden

Eerstejaars studenten worden aan het begin van het jaar in werkgroepen ingedeeld. Voor reguliere hogerejaars bachelor- en masterstudenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis voor de hoorcolleges en de werkgroepen. Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator mevr. drs. E.M.T.Poolman.

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte.
Aanmelden Contractonderwijs.

Studeer je aan een andere universiteit en wil je inschrijven voor keuzevakken bij Literatuurwetenschap te Leiden, dan kun je dat doen met behulp van het Formulier Gaststudent. Niet-Leidse studenten kunnen meer informatie over keuzevakken inwinnen bij het Studiepunt

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met
Dr. E.C.H. de Bruyn

Voor praktische vragen kun je je wenden tot de onderwijsadministratie Van Wijkplaats 3, kamer 002. Tel. 071 5272 2251, mail

Opmerkingen

Voor meer informatie, zie ook de eigen website