Due to the Corona virus it is unclear how the programmes will take place. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

Houses and household archaeology in the Mediterranean

Course
2014-2015

Toelatingseis

Geen.

Beschrijving

Deze collegereeks zal zich bezighouden met het huis als archeologisch artefact en ‘household archaeology’ als archeologische oriëntatie.
Huizen en huishoudens zijn fundamentele elementen van de menselijke samenleving. Zij belichamen deze op een zeer primair niveau en kunnen daarom functioneren als belangijke indicatoren voor bredere veranderingen in de sociale organisatie van samenlevingen. Daarom is het voor de archeologie van groot belang om huizen, hun materïele cultuur en sociale consequenties te bestuderen.

Ondanks dat huizen één van de meest talrijke en belangrijke archeologische ‘artefacten’ zijn in het Mediterrane gebied, heeft de archeolgische studie naar huizen zich pas aan het eind van de 20e eeuw ontwikkeld.
Deze oriëntatie binnen de archeologie, genaamd ‘household archaeology’ is desalniettemin snel geëvolueerd tot één van de meest bloeiende sub-disciplines binnen het archeologisch onderzoek.

‘Household archaeology’ is gericht op de studie naar materiële resten en de ruimtelijke verspreiding van huishoudelijke activiteiten uit het verleden, en richt zich in haar huidige vorm vooral op onderwerpen als sociale veranderingen, verdeling van bezit en vermogen, sociale stratigrafie en formatieprocessen, en familiaire en residentiële organisatie en gender relaties.
Echter, hierbij werkt zij vanuit een duidelijk begrensde unit, het huishouden. Omdat ‘household archaeology’ geen analysemethode is maar een oriëntatie, biedt het de mogelijkheid om een archeologische methodologie zo af te stemmen dat het perfecte aansluiting vindt met de beoogde doeleinden van archeologisch en historisch onderzoek.

Leerdoelen

 • Kennis van de ontwikkeling van huisbouw binnen de context van de Meditterane geschiedenis en de belangrijkste sites en discussies omtrent het onderwerp;

 • Inzicht verwerven in de ontwikkeling ‘household archaeology’ als oriëntatie binnen de archeologie en hier kritisch op kunnen reflecteren;

 • Zelf in staat zijn om binnen de oriëntatie ‘household archaeology’ een site (huis/huizen) en de materiële cultuur van hun huishoudelijke activiteiten te bestuderen en te onderzoeken door middel van het toepassen van een methode en/of door een discussie van een specifiek thema zoals dat zal worden aangereikt tijdens de colleges.

Ects verdeling

 • Hoorcolleges + literatuur (1 ects);

 • Presentatie en discussie (2 ects);

 • Essay van 2.500 woorden (2ects).

Rooster

Roostergegevens voor deze collegereeks zijn te vinden in het bachelor 3 rooster.

Onderwijsvorm

 • 3 hoorcolleges;

 • 4 presentatie/discussiecolleges.

Toetsvorm

 • Presentatie;

 • Discussie;

 • Essay.

Toetsvorm deadline

De toetsdata (tentamen-, hertentamendata en deadlines voor werkstukken etc.) zijn te vinden in het tentamenrooster.

Deadline voor het inleveren van het essay-onderwerp en 2 artikelen: 17 februari 2015.

Literatuur

Wordt opgegeven tijdens college.

Inschrijven

De inschrijving verloopt via uSis.
Instructies voor het inschrijven in uSis staan in de uSis handleiding.

Contact

Neem voor meer informatie over dit college contact op met mw. E.M. Mol MPhil.