Prospectus

nl en

Argumentatieve en retorische analyse

Course
2014-2015

Toegangseisen

Geen verdere toegangseisen.

Beschrijving

Hoe laat jij je overtuigen? Weet je het verschil te maken tussen goede en slechte argumenten? Ben je in staat om retorische trucs te herkennen? In dit college leer je hoe je jezelf kritisch kunt wapenen tegen verbale beïnvloeding. Eerst gaan we in op de theorie en praktijk van argumentatief taalgebruik. Zo leer je hoe je de verzwegen elementen van iemands redenering kunt achterhalen, hoe je een schematisch overzicht kunt maken van de argumenten en subargumenten die iemand voor zijn standpunt naar voren heeft gebracht en hoe je drogredenen kunt herkennen. Vervolgens richten we ons op specifieke situaties waarin argumentatief taalgebruik een belangrijke rol speelt, zoals de politiek en het recht. We zullen zien dat sprekers vaak niet alleen argumenten gebruiken om hun publiek te overtuigen, maar ook andere retorische middelen, zoals ethos, pathos, verwoording en presentatie. Je leert deze middelen doorzien, om zo een weloverwogen oordeel te kunnen vellen over een betoog.

Leerdoelen

  • Kennismaking met het analyseapparaat van argumentatietheorie en retorica.

  • Vaardigheid ontwikkelen in argumentatieve en retorische analyse van teksten.

  • Voorbereiding op praktische colleges (betogend) schrijven en presenteren.

  • Voorbereiding op theoretische colleges over taalbeheersing en taalgebruik in het algemeen en argumentatie en retorica in het bijzonder.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege

Studielast

Totaal 140 uur

  • Colleges: 37 uur

  • Lezen: 20 uur

  • Oefenopdrachten: 63 uur

  • Tentamens plus voorbereiding: 20 uur

Toetsing

Twee schriftelijke tentamens (na elk blok 1). Het tweede tentamen telt twee keer zo zwaar als het eerste. Een deelcijfer mag niet lager dan een 5,5 zijn. Alleen deelcijfers onder de 5,5 (dus t/m 5,4) mogen worden herkanst. Als het eindcijfer na de herkansing nog altijd onvoldoende is, moet het college in het daaropvolgende jaar opnieuw worden gevolgd.

Blackboard

Het programma en de opdrachten staan op Blackboard.

Literatuur

  • F.H. van Eemeren, R. Grootendorst en A.F. Snoeck Henkemans, Argumentatie. Inleiding in het analyseren, beoordelen en presenteren van betogen. 4e dr. Groningen [etc.]: Wolters-Noordhoff, 2011. (blok 1)

  • A. Braet, Retorische kritiek. Overtuigingskracht van Cicero tot Balkenende. Den Haag: Sdu, 2011. (blok 2)

Aanmelden

Inschrijven voor dit vak via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Dr. H. Jansen

Opmerkingen

Blok 1 gaat over de argumentatieve analyse van teksten; blok 2 over de retorische.