Prospectus

nl en

Van sms-taal tot verkavelingsvlaams: veranderingen in het Nederlands vroeger en nu

Course
2014-2015

Toegangseisen

Beschrijving

Ontstaat al SMS-end nieuw taalgebruik? Valt het standaard-Nederlands uiteen nu Vlaamse tv-series in Nederland ondertiteld moeten worden en omgekeerd? Poldernederlands , verkavelingvlaams, jongerentaal en straattaal lijken relatief nieuwe fenomenen. In de werkgroep bestuderen we die talige diversiteit vanuit sociolinguistisch perspectief. We besteden aandacht aan specifieke vormen van taalgebruik in SMS-taal en mailberichten en gaan kenmerken van jongerentaal na. Ook zullen we zien dat zo’n groepstaal en andere ogenschijnlijk moderne verschijnselen er al eerder waren. Straattaal blijkt al een eeuwenoud begrip en we komen zelfs chattende personen tegen vóór het computertijdperk.

Leerdoelen

Inzicht in de variatie van het Nederlands nu en in vroeger tijden en in processen van taalverandering.
De studenten kunnen gevorderde wetenschappelijke literatuur interpreteren, vergelijken en kritisch beoordelen en hun bevindingen ook mondeling en schriftelijk presenteren en bediscussieren. Uiteindelijk kunnen zij ook een beperkt onderzoekje uitvoeren voor hun nota en daar volgens de geldende regels verslag van doen.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege met opdrachten

Toetsing

De toetsing omvat de bijdrage aan het college (in discussies, beantwoording van vragen en presentaties en specifieke opdrachten) en een afsluitende nota. De uiteindelijke beoordeling is op zowel de bijdrage aan het college (50%) als de nota (50%) gebaseerd. Beide moeten voldoende zijn.
De nota kan herkanst worden.

Studielast

Totale studielast 140 uur
College 26 uur (2 uur p.w. x 13)
Voorbereiding met opdrachten 52 uur (4 uur p.w. x 13)
Voor de afsluitende nota 62 uur.

Blackboard

Ja.

Literatuur

Nader op te geven op Blackboard.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden Contractonderwijs.

Dit college is niet beschikbaar voor A la carte onderwijs.

Contact

Dr. G. Rutten