Prospectus

nl en

Keuzeruimte (Nederlands)

Course
2014-2015

In het derde jaar is er zowel in het eerste als tweede semester 15 ects minor/keuzepakketruimte geroosterd. Zie voor de invulling hiervan de e-Studiegids onder Minoren, keuzevakken en keuzepakketten.
In elk geval één onderdeel dienst een 300-niveau te hebben. Wie geen van de daar aangeboden minoren of keuzepakketten in zijn geheel (dus voor 30 ects) gaat volgen, maar op individuele basis zijn bijvakruimte invult, dient dit programma vooraf voor te leggen aan de examencommissie van de opleiding Nederlandse taal en cultuur, t.a.v. dr. B.P.M. Dongelmans, studieadviseur. Het formulier daarvoor is verkrijgbaar bij de onderwijsadministratie Van Ecykhof 4, eerste verdieping.