Prospectus

nl en

Capita Selecta Socio-legal Studies

Course
2014-2015

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Rechtssociologie behandelt de wisselwerking tussen recht en samenleving. De cursus focust op begrippen als sociale werking en sociale productie van recht, bedoelde en onbedoelde effecten van juridische interventies en de voor- en nadelen van juridisering van sociale verhoudingen.
Dit vak is gericht op het aanreiken van een aantal rechtssociologische inzichten, waarbij we achtereenvolgens ingaan op de volgende thema’s:
1. wisselwerkingen tussen recht en samenleving;
2. wetgevingspraktijken
3. de legitimiteit van de rechter;
4. het Openbaar Ministerie en;
5. de advocatuur en de toegang tot het recht.

Het doel van dit vak is het aanreiken van een aantal rechtssociologische inzichten, waarmee de wisselwerkingen tussen recht en samenleving begrepen kunnen worden. De studenten maken op een rechtssociologische manier kennis met vier belangrijke institutionele pijlers van de rechtsstaat: wetgeving, advocatuur, openbaar ministerie en rechterlijke macht. Het eerste deel van het vak gaat in op theorieën over wetgeving, de invloed van ambtenaren bij onderhandelend wetgeven en de naleving van wetten. Daarna focussen we op de legitimiteit van de rechterlijke macht en op ontwikkelingen in de werkwijzen van het OM. Tenslotte gaan we in op de rol van de advocaat, als private ondernemer en als publieke functionaris bij de toegang tot het recht.

Leerdoelen

Na afronding van het vak heeft u de volgende kwalificaties verworven:

 • U kunt de relatie tussen het recht en de samenleving vanuit een rechtssociologisch perspectief onderbouwen:
  1) Enerzijds kunt u duidelijk maken waarom recht verandert op basis van ontwikkelingen in de samenleving. Hierbij bent u in staat om de relatie met de praktijk te leggenen aan de hand van een voorbeeld uit te leggen op welke manier de sociale productie van recht plaatsvindt.
  2) Anderzijds kunt u duidelijk maken hoe ontwikkelingen in het recht de samenleving beïnvloeden. Hierbij bent u in staat om de relatie met de praktijk te leggenen aan de hand van een voorbeeld uit te leggen wat de sociale werking van recht inhoudt.

 • U heeft inzicht in een aantal institutionele aspecten van de rechtsstaat (zoals wetgeving, advocatuur, OM en de rechterlijke macht) en u kunt uitleggen wat de rol van verschillende actoren (o.a. politici, wetgevingsambtenaren, rechters, officieren van justitie , advocaten en burgers) is bij het vormgeven van het recht in de praktijk.

 • U kunt diverse maatschappelijke relevante ontwikkelingen, zoals de wetgeving rondom het gokbeleid, analyseren en koppelen aan de hand van rechtssociologische theorieën en begrippen (zoals de risicomaatschappij, het semi autonome sociale veld en theorieën over wetgeving).

 • U kunt criminologische en juridische thema’s interpreteren vanuit een rechtssociologisch perspectief. Hierbij kunt u aangeven wat de meerwaarde van de rechtssociologie is (zoals bijvoorbeeld wetshandhaving vanuit een bottom-up perspectief en het verschil tussen ‘law in the books’ en ‘law in action’).

Rooster

Kies voor bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges

 • 5 colleges à 2 uur: 5

 • Docent: Prof. Mr N.J.H. Huls

 • Vereiste voorbereiding door studenten: Actie en reactie. Een inleiding in de rechtssociologie, Den Haag, Boom Juridische Uitgevers, (laatste druk)

Werkgroepen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen prof. Mr. N.J.H. Huls, mw. M.W.A. Odekerken, MSc

 • Vereiste voorbereiding door studenten: schriftelijk bewijs dat zij de werkgroep-opdracht hebben voorbereid (meenemen naar de werkgroep), zodat zij goed zijn voorbereid op de interactieve discussie in werkgroep verband.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Tentamen met 5 essayvragen

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, het werkboek en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal

Literatuur:
Huls, N.J.H., Actie en reactie. Een inleiding in de rechtssociologie, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers, nieuwste druk.

Werkboek:
Geen

Reader:
Reader met enige teksten over het Openbaar Ministerie

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Prof. Mr N.J.H. Huls

 • Werkadres: Steenschuur 25

 • Bereikbaarheid: op afspraak via het secretariaat

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut voor Strafrecht & Criminologie

 • Afdeling: Criminologie

 • Kamernummer secretariaat: C.1.02

 • Openingstijden: van 09.00 – 12.30 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7462

 • E-mail: criminologie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

Dit vak kan niet gevolgd worden door studenten die het keuzevak Recht en Samenleving hebben gevolgd.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.