Prospectus

nl en

Auslandaufenthalt

Course
2014-2015

Voor het eerste semester van het derde jaar is een verplicht buitenlandverblijf geroosterd.

Iedere student heeft aan het eind van het buitenlands verblijf een aantal van 30 ECTS aan vakken Duits behaald aan aan buitenlandse universiteit.

De ECTS moeten door het volgen van colleges op adequaat niveau worden behaald. Uitgesloten zijn daarom zgn. “Übungen” en “Proseminare”. “Vorlesungen” zijn wel mogelijk, echter alleen indien ze met een werkstuk of tentamen worden afgesloten

Iedere student volgt voor ten minste 5 ECTS college in de literatuur-, taal-, en cultuurwetenschap

Eventueel kan een extra talencursus worden aanbevolen

Iedere student volgt een individueel traject aan een Duitstalige universiteit dat in samenspraak met de voorzitter van de examencommissie, en de studiecoördinator dhr. B. Dongelmans wordt vastgesteld. Bij hen kun je terecht voor meer informatie. U dient het programma dat u aan de buitenlandse universiteit gaat volgen vooraf voor te leggen aan de examencommissie.