Prospectus

nl en

Bestuurskunde II: Klassieken in de Bestuurskunde (Overgangsregeling)

Course
2014-2015

Overgangsregeling Bestuurskunde II: Klassieken

Als gevolg van de inhoudelijke herstructurering van het Bachelor programma vanaf collegejaar 2014-2015 zal het vak Bestuurskunde II: Klassieken naar het tweede jaar van het Bachelor programma worden verplaatst. Dit betekent dat collegejaar 2014-2015 een overgangsjaar zal worden en dat dit vak in dat jaar niet meer zal worden aangeboden. Vanaf jaar 2015-2016 zal het vak (eventueel onder een andere naam!) weer volledig worden aangeboden in de vorm van hoor- en werkcolleges.

Overgangsregeling

Voor diegenen die dit vak nog niet hebben afgerond zal een overgangsregeling van kracht worden in collegejaar 2014-2015. Deze luidt als volgt:

Iedere student Bestuurskunde die in academisch jaar 2013-2014 het vak Bestuurskunde II: Klassieken gevolgd had moeten hebben of het vak gevolgd heeft maar nog cijfers mist (paper en/of tentamencijfer), kan gebruik maken van een overgangsregeling en een herkansing krijgen voor dit vak. Voor de duidelijkheid: studenten hoeven alleen onderdelen te herkansen die zij nog niet hebben gehaald. Behaalde deelcijfers (5.50 of hoger) uit 2013-2014 blijven geldig in jaar 2014-2015. Studenten dienen zich tijdig in te schrijven via uSis en tevens aan te melden op Blackboard. Inschrijving voor uSis kan tot een week voor aanvang van het vak vak en 10 dagen voor het tentamen. Blackboard zal worden opengesteld tenminste twee weken voor aanvang van blok 2 van collegejaar ’14-’15.

Werkwijze

Er zal geen serie van zeven hoorcolleges en bijbehorende werkgroepen worden aangeboden in collegejaar 2014-2015. Ter vervanging zal in dat jaar voor studenten die dit vak moeten herkansen en willen afronden het volgende ter vervanging worden aangeboden:

  • De studenten krijgen via een nieuwe Blackboard site van het vak de beschikking over de collegesheets en overig studiemateriaal uit het jaar 2013-2014. Deze site zal ook worden gebruikt voor verdere communicatie. Bijtijds inschrijven is dus nodig.

  • Er zal voor de studenten twee bijeenkomsten van 1,5 uur worden georganiseerd in het midden en aan het eind van blok 2 waarin het volgende zal gebeuren:

  • Studenten bereiden zich voorafgaand aan iedere bijeenkomst goed voor, door de stof uit jaar 2013-2014 grondig te bestuderen. Een goede voorbereiding van studenten op deze bijeenkomsten zal noodzakelijk zijn om het vak te behalen. Alleen op basis van gedegen voorkennis kunnen dergelijke bijeenkomsten kans van slagen hebben omdat uiteraard niet alle stof uitvoerig behandeld kan worden in zo’n kort tijdsbestek. Zorg dus dat je alle stof goed hebt bestudeerd voordat je naar de bijeenkomsten komt;

  • Docenten verzorgen een interactief college bestaande uit een korte herhaling van de hoofdthema’s en onderwerpen van het vak;

  • Studenten krijgen tijdens beide colleges ruim de mogelijkheid om vragen te stellen over de stof in een Q&A sessie;

  • Bijeenkomst 1 betreft de stof uit week 1 t/m week 4. Bijeenkomst 2 betreft de stof uit week 5 t/m week 7.

  • Ook voor deze overgangsregeling geldt een herkansingsmogelijkheid in de reguliere herkansingsperiode voor tentamens gemaakt in blok 2.