Prospectus

nl en

Statistiek

Course
2014-2015

Omschrijving

Tijdens deze cursus wordt de student vertrouwd gemaakt met een aantal basistechnieken op het gebied van de analyse van gegevens. Eerst wordt ingegaan op een aantal methoden om empirische gegevens te beschrijven (centrummaten en spreidingsmaten, standaardiseren). Daarna zal aandacht worden besteed aan technieken die het mogelijk maken conclusies te trekken op basis van steekproefgegevens.

Leerdoelen

  • Het doel van de cursus is dat studenten inzicht krijgen in een aantal basale concepten van de beschrijvende statistiek en in de theorie van het schatten en toetsen.

  • Inzicht in en kunnen toepassen van elementaire statistische technieken in univariate en bivariate data analyse.

  • Studenten moeten in staat zijn een aantal eenvoudige, veel gebruikte toetsen toe te passen, te interpreteren en deze professioneel te samenvatten en presenteren; en moeten in staat zijn om zelfstandig een simpel onderzoeksproject het op te zetten met gebruik van de statistieke tools.

Rooster

Roosters

Onderwijsvorm

Hoor-, werkcolleges en zelfstudie.

Studielast

  • totale studielast: 140 uur – contacturen: 36 uur (7 hoorcolleges, 6 werkgroepen, 7 Q&A sessies, tentamen) – uren zelfstudie: 104 (16 opdrachten, 16 eindpaper, voorbereiden van colleges (7×8), voorbereiden toets en quizz 16)

Toetsing

Schriftelijke eindtentamen, multiple choice 50% (herkansing: nieuw tentamen)
Tussentoets, multiple choice 15% (geen herkansing, compensatie binnen het vak)
Eindpaper 25% (herkansing: gecorrigeerde paper + extra opdracht)
2 opdrachten 5% + 5% (geen herkansing, compensatie binnen het vak)

Blackboard

Ja. Beschikbaar vanaf de eerste dag van de blok 4.

Literatuur

J. F. Healey (2012). Statistics; A Tool for Social Research. International edition. 9th edition. Wadsworth Publishing Company: Belmont California. [ISBN-10: 1111349312 | ISBN-13: 978-1111349318] (De 8e editie van dit boek kan ook worden gebruikt)

Aanmelden

Studenten dienen zich voor elk vak en elk tentamen (‘studieactiviteit’) apart in te schrijven. De inschrijfperiode start vier weken voor de activiteit en sluit 10 dagen (tentamen) of 3 dagen (vak) voordat de activiteit start. Het is noodzakelijk dat u zich inschrijft voor alle studieactiviteiten anders kan deelname niet gegarandeerd worden. Inschrijven voor een vak kan vanaf vier weken tot drie dagen voor de start van het vak. Inschrijven voor een tentamen kan vanaf vier weken tot tien dagen voor de start van het tentamen.

Contact

Maarja Beerkens
Email: m.beerkens@cdh.leidenuniv.nl
Tel: +071 527 3751