Prospectus

nl en

Vrije Keuzeruimte

Course
2014-2015

Er zijn meerdere mogelijkheden om de vrije keuzeruimte van 30 ects in het derde bachelorjaar in te vullen: studeren in het buitenland, uitvoeren van een stage, of volgen van keuzevakken of minor.

Studieverblijf in het buitenland

Een studieverblijf in het buitenland kun je het beste plannen in het eerste semester van het derde studiejaar, opdat je bij terugkeer kan deelnemen aan het bachelorproject in het tweede semester. Verdere details vind je op de webpagina Studeren in Europa en op de Buitenlandpagina van de Universiteit Leiden

Stage

Een stage (15 of 30 ects) dient bij voorkeur te worden gepland in het eerste semester van het derde studiejaar. De omvang van de stage is minimaal drie maanden bij volledige werktijd. Tijdens de stage word je begeleid door een docent van het instituut en door een medewerker van de stageverlenende organisatie. Alleen voor vooraf aangemelde en goedgekeurde stageplaatsen worden studiepunten toegekend. Verdere details vind je op de webpagina Stage bachelor. Neem voor meer informatie contact op met je studieadviseur.

Keuzevakken, keuzepakket of minor

Studenten kunnen alle aangeboden keuzevakken, keuzevakpakketten en minoren binnen de Universiteit Leiden volgen om de vrije keuzeruimte van 30 ects in te vullen. Een overzicht van het aanbod is te vinden in de e-Studiegids. Als het keuzevak nog niet in je studievereisten staat, dien dan een verzoekschrift type ‘Vervanging’ in via uSis. Meer informatie hierover is te vinden op onderstaande links.
Wil je een keuzevak buiten de Universiteit Leiden volgen, dan is vooraf toestemming van de Examencommissie nodig. Dien daartoe tijdig een verzoekschrift type ‘Extern Onderwijs’ in via uSis en stuur bewijsstukken naar de examencommissie.