Prospectus

nl en

Mentoraat Bestuurskunde

Course
2014-2015

Omschrijving

De opleiding Bestuurskunde zorgt voor intensieve studiebegeleiding van eerstejaarsstudenten in het kader van het Leids Studiesysteem met Bindend Studieadvies. Deze begeleiding bestaat uit de volgende componenten: het mentoraat, de training van academische vaardigheden en de studieadviezen.

Mentoraat
In het kader van het mentoraat krijgen alle eerstejaarsstudenten aan het begin van het studiejaar een docent-mentor toegewezen. De docent-mentor is een lid van de wetenschappelijke staf.

Als er factoren zijn die de studievoortgang belemmeren (persoonlijke omstan­digheden, ziekte), meldt je dit deze binnen 30 dagen nadat de vertraging zich heeft gemanifesteerd schriftelijk aan de studieadviseur. Hiervan wordt aantekening gehouden in het dossier. Op het dossier is het privacyreglement van toepassing.

-Academische vaardigheden
De opleiding besteedt gedurende het gehele eerste jaar bijzondere aandacht aan de academische vorming. Mondelinge en schriftelijke vaardigheden worden ge­oefend in de cursussen Inleiding Bestuurskunde (training mondeling presenteren) en Verdieping Bestuurskunde (training schriftelijk rapporteren).

-Studieadviezen
Elke student krijgt in de loop van het eerste jaar drie studieadviezen. De examen­commissie brengt het eerste studieadvies eind januari schriftelijk uit. De studieadviseur nodigt de studenten met een negatief advies vóór 1 februari uit voor een ge­sprek. Omdat deze datum voor een student van bijzon­der be­lang kan zijn, is het ook zijn/haar eigen verantwoordelijk­heid om tijdig een gesprek met de studieadviseur te regelen. Het tweede advies wordt in april/mei uitgebracht. Bij een negatief advies wordt de student door de studieadviseur uitgenodigd voor een gesprek. Het definitieve en bindende studieadvies wordt uiterlijk in augustus aan elke student toegezonden. Mocht er sprake zijn van een negatief, af­wijzend advies, dan ontvangt de student een uitnodiging voor een gesprek met de studieadviseur. In dit gesprek wordt onder meer infor­matie over andere opleidingen verstrekt.

Onderwijsvorm

Mentoraat- of voortgangsgesprekken met je docent-mentor.

Blackboard

nvt

Literatuur

nvt

Aanmelden

Aanmelding verloopt automatisch via de werkgroepen

Contact

Neem contact op met je werkgroepdocent of de studieadviseur