Prospectus

nl en

Medieval paleography

Course
2015-2016

Toegangseisen

-

Beschrijving

Het doel van deze inleidende cursus is het leren lezen van middeleeuws schrift. Het accent ligt op het lezen van teksten uit de late Middeleeuwen (14de- 15de eeuw). De meeste teksten betreffen archiefstukken en zijn geschreven in het Middelnederlands. Het college bereidt voor op archiefonderzoek, met name in het kader van de seminars Middeleeuwse Geschiedenis. Toch is het hulpvak ook interessant voor studenten die zich niet verder willen specialiseren in de Middeleeuwse Geschiedenis maar graag eens kennis willen maken met eeuwenoude geschreven documenten. Tijdens het college wordt aandacht besteed aan de specifieke moeilijkheden bij het lezen van middeleeuwse handschriften en aan de historische context van de documenten. In het kader van het college wordt een bezoek gebracht aan een archiefinstelling.

Leerdoelen

 • Lezen van laatmiddeleeuws schrift;

 • Kennis van de geschiedenis van het middeleeuwse schrift;

 • Begrip van middeleeuwse teksten;

 • Toepassen van de technieken die nodig zijn voor het bestuderen van primair bronnenmateriaal ;

 • Onderkennen van de relatie tussen de bruikbaarheid, materialiteit, ontstaans- en bewaarsgeschiedenis van primair bronnenmateriaal.

Rooster

Zie Rooster Geschiedenis

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 140 uur

 • 2 uur p.w. x 12 weken = 24 uur

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur en tijd voor het maken van opdrachten (114 uur)

 • tentamen 2 uur

Toetsing

 • schriftelijk tentamen met enkele essayvragen (20%) (leerdoelen 2, 3, 5) en een transcriptie van een middeleeuwse tekst (40%) (leerdoelen 1, 4)

 • participatie en wekelijkse opdrachten (40%) (leerdoelen 1, 3, 4)

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Alle onderdelen moeten afzonderlijk voldoende zijn.

Het schriftelijk tentamen kan worden herkanst.

Blackboard

Blackboard wordt gebruikt voor:

 • het ter beschikking stellen van studiemateriaal;

 • andere vormen van communicatie.

Literatuur

R. Clemens en T. Graham, Introduction to Manuscript studies (Ithaca en Londen 2007)

Aanmelden

via uSis

Contact

dhr. Dr. R. Stein