Prospectus

nl en

Taalvariatie synchroon en diachroon

Course
2014-2015

Toegangseisen

Beide propedeuseonderdelen Taalverleden van het Nederlands, en Taalverwantschap en taalverandering moeten met een voldoende zijn afgerond, om deel te mogen nemen aan het tweedejaarsonderdeel Taalvariatie synchroon en diachroon.

Beschrijving

Met dit onderdeel maken studenten kennis met taalvariatie- en taalveranderingsverschijnselen in het Nederlands in verschillende periodes en verschillende contexten. Zij leren onderzoeksmodellen kennen vanuit de context van het Nederlandse taalgebied, en krijgen inzicht in de verbanden tussen taalvariatie en taalverandering.

Leerdoelen

Studenten krijgen inzicht in taalveranderings- en taalvariatiefenomenen en kunnen de informatie in enkele wetenschappelijke artikelen interpreteren en beoordelen.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website.

Onderwijsvorm

Hoor-/werkcollege.

Toetsing

Tussentijdse diagnostische opdrachten en schriftelijk tentamen. Het tentamen is bepalend voor het eindcijfer.

Voor de onderzoeksopdracht zijn 10 punten te verdienen (10% cijfer). De opdracht kan niet herkanst worden.
Voor het tentamen gelden 90 punten (90% cijfer). Het tentamen kan herkanst worden.

Studielast

Totale studielast 140 uur
College 26 uur (2 uur p.w. x 13)
Voorbereiding met opdrachten 39 uur (3 uur per week)
Extra opdracht 10 uur
Literatuurstudie + Tentamenvoorbereiding 65 uur

Blackboard

Er is een blackboardcursus aanwezig. Via Blackboard worden studenten op de hoogte gehouden van lopende zaken en ontvangen ze specifieke informatie over onderdelen van de cursus.
Zie Blackboard

Literatuur

Marijke Mooijaart & Marijke van der Wal: Nederlands van Middeleeuwen tot Gouden Eeuw. Cursus Middelnederlands en Vroegnieuwnederlands. Tweede druk. Nijmegen: Vantilt, 2011.

Artikelen die op Blackboard zullen staan.

Aanmelden

Aanmelden als student via uSis

Niet beschikbaar voor A la carte- of Contractonderwijs.

Contact

Voor inhoudelijke vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met dhr. Dr. G.J. Rutten,

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Nederlandse taal en cultuur/neerlandistiek.
Dit valt onder de Onderwijsadministratie P.N. van Eyckhof 4, kamer 101A. Tel. 071-5272 2604.
mail: ndd@hum.leidenuniv.nl..