Prospectus

nl en

Recente Romans: Globalisering en literatuur

Course
2014-2015

Toegangseisen

Propedeuse Geesteswetenschappen

Beschrijving

Wat is dat nu eigenlijk, globalisering? En wat heeft dat te maken met Nederlandse literatuur? Op het eerste zicht denk je misschien: niets! Maar wanneer je wat beter kijkt, dan zie je dat globalisering een enorme invloed uitoefende op de literatuur van de laatste decennia. Globalisering gaat over internationale communicatienetwerken en -technologieën die de wereld tot een ‘mondiaal dorp’ (McLuhan) maakten, maar die ook resulteerden in spionage op grote schaal: dit staat centraal in recente romans van Peter Verhelst (Zwerm) en Arnon Grunberg (De man zonder ziekte, 2011); globalisering leidde tot enorme migratiestromen en resulteerde in verhitte debatten over de multiculturele samenleving: dit staat centraal in recente romans van onder andere Hafid Bouaza (Paravion, 2004); last but not least, globalisering van de economie leidde ertoe dat de financiële crisis van 2008 al snel een wereldcrisis werd: hierover gaan de nieuwe romans van Saskia Noort (Debet, 2013) tot Tom Lanoye (Gelukkige slaven, 2013). Kortom, willen we de recente roman begrijpen, dan moeten we globalisering begrijpen. En willen we globalisering begrijpen, dan moeten we recente romans lezen.

In deze cursus bespreken we recente romans om inzicht te krijgen in globalisering, en bestuderen we globalisering om inzicht te krijgen in de thema’s die de recente roman hebben beziggehouden. Specifieker stellen we ons in deze cursus twee vragen: (1) wat betekent globalisering voor de recente (Nederlandstalige) roman en de manier waarop we die moeten bestuderen?, en (2) op welke wijze kan de analyse van recente romans ons helpen om een genuanceerd en relevant inzicht te krijgen van onze eigen tijd?

In 2014-2015 bestuderen we de impact van de mondiale financiële crisis op Nederland. We kijken hoe de recente Nederlandstalige roman de thematiek van de crisis aanvat en gebruikt om te reflecteren over Nederlandse samenleving in internationale context. We bestuderen onder meer Huid en haar (2011) van Arnon Grunberg en Gelukkige slaven van Tom Lanoye, maar ook passages uit romans zoals Debet (2013) van Saskia Noort. Deze romans worden gelezen in relatie tot globalisering in het algemeen, en de financiële crisis in Nederland (val van ABN-AMRO, ASN bank, etc.) in het bijzonder. Aan het eind van de cursus is de student in staat om te reflecteren over de rol en relevantie van fictie als wezenlijk element van de globale economie.

Leerdoelen

Aan het eind van de cursus is zijn deelnemers in staat om:

 • recente romans in een duidelijk sociale en culturele evolutie te plaatsen (aangeduid als globalisering), en

 • kunnen ze romananalyses uitvoeren die inzicht bieden in de roman en de wereld waarover die roman zich bezint.

Deelnemers worden in deze cursus getraind in lees- schrijf- en spreekvaardigheid.

 • Leesvaardigheid: naast verdere ontwikkeling van de vaardigheid van nauwkeurige romananalyse, zoals al aangeleerd in eerdere cursussen, leert de deelnemer omgaan met uit verschillende onderzoeksgebieden (sociologie, internationale studies, economie, filsoofie). De deelnemer leert hoe zij deze teksten als letterkundige kan benaderen en kan betrekken bij het onderzoek naar de romans die zij bestudeert.

 • Schrijfvaardigheid: door middel van weekelijkse leesverslagen en een eindpaper wordt de deelnemer begeleid in het ontwikkelen van haar schrijfvaardigheden.

 • Spreekvaardigheid: de cursus vraagt van de deelnemer actieve participatie in de debatten en door middel van een groepspresentatie. De deelnemer wordt getraind in haar debatvaardigheid en wordt geholpen bij het presenteren.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Nederlandse taal en cultuur

Onderwijsvorm

Werk/hoorcollege 2 uur

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 140 uur.

 • uren die aan het volgen van college worden besteed: 26 uur.

 • tijd voor het bestuderen van de verplichte literatuur; 65 uur

 • voorbereiden referaat: 10 uur

 • tijd voor het schrijven van een werkstuk: 40 uur (inclusief inlezen / onderzoek)

Toetsing

Tweewekelijkse opdrachten: 40%
Referaat: 20%
Werkstuk: 40 %

Herkansing: Om voor de cursus te kunnen slagen dient de student voor ieder toetsonderdeel (werkopdrachten, referaat, werkstuk) minimaal een 5.5 te behalen. Bij een onvoldoende kan het werkstuk herkanst worden. Een onvoldoende voor een referaat kan gecompenseerd worden door middel van een vervangende opdracht. Werkopdrachten kunnen niet herkanst of gecompenseerd worden. Om de cursus met succes af te ronden dient de student deel te nemen aan ieder toetsonderdeel.

Blackboard

Ja, voor studiehandleiding, voor mededelingen, voor het inleveren van opdrachten en werkstukken

Literatuur

De volledige lijst van romans wordt eind juni bekend gemaakt We lezen onder meer (selecties uit) de volgende romans en theoretische werken:

 • Arnon Grunberg, Huid en Haar, Nijgh & van Ditmar, 2010

 • Tom Lanoye, Geluklige slaven, Prometheus, Amsterdam 2013

 • Lode Lenaerts, Belangrijke mannen. Nieuw Amsterdam, Amsterdam 2013.

 • Saskia Noort, Debet, Anthos, 2013

 • Mark Schalekamp, De parvenu. Lebowski, Amsterdam 2011.

Aanmelden

Inschrijven voor dit vak via uSis

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Contractonderwijs via: http://www.hum.leidenuniv.nl/onderwijs/contractonderwijs/

Contact

Dr. B.K. Ieven