Prospectus

nl en

Taal en cultuur van de Indo-Europeanen

Course
2014-2015

Toegangseisen

geen

Beschrijving

Bijna alle talen van Europa en een grote groep talen in Zuidwest en Centraal Azië zijn aan elkaar verwant en vormen de Indo-Europese taalfamilie, dat wil zeggen dat ze allemaal afstammen van één oertaal, die we het Proto-Indo-Europees noemen. Met zo’n 3 miljard sprekers is deze taalfamilie de grootste taalfamilie op aarde. Welke talen horen nou precies bij de Indo-Europese familie? En hoe weten we eigenlijk dat deze talen verwant zijn? Wie heeft dat ooit als eerste bedacht? Hoe kun je zo’n proto-taal reconstrueren en hoe ziet dat Proto-Indo-Europees er dan ongeveer uit? Wat heb je eigenlijk aan zo’n reconstructie? In hoeverre geeft onze kennis van de historische ontwikkelingen van deze talen een inkijk in de prehistorische wereld waarin de sprekers van deze talen leefden? Kunnen we ook de cultuur en leefomgeving van de Proto-Indo-Europeanen reconstrueren? En in hoeverre kun je al deze kennis gebruiken om de moderne Indo-Europese talen beter te begrijpen? In dit college zullen we op zoek gaan naar het antwoord op deze en andere vragen.

Leerdoelen

  • Algemene kennis van de uitkomsten van de vergelijkende Indo-Europese taalwetenschap.

  • Algemene kennis van de externe geschiedenis van de belangrijkste Indo-Europese talen.

  • Eerste kennismaking met enkele taalkundige veranderingen tussen het Proto-Indo-Europees en een aantal van zijn afstammelingen.

  • Algemene kennis van de cultuur en prehistorie van de sprekers van de vroege Indo-Europese talen en het Proto-Indo-Europees.

Rooster

Collegerooster van de opleiding Taalwetenschap

Onderwijsvorm

Hoorcollege (1uur) en werkcollege (1uur)

Studielast

26 uur contactonderwijs
52 uur voorbereidingstijd op colleges
62 uur voorbereiding op tentamen.

Toetsing

Schriftelijk tentamen

Herkansing: studenten die de cursus niet halen kunnen het tentamen herkansen.

Blackboard

Ja: de slides die gebruikt worden in het hoorcollege zullen elke week op Blackboard gezet worden. Blackboard

Literatuur

Via Readeronline

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht, voor zowel het college als het tentamen/paper.

Aanmelden A la Carte en contractonderwijs

Aanmelden voor A la Carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Bij de docent